Maria är pedagogernas pedagog

Maria Sverrhag  har gått utbildningen till pedagogista vid Reggio Emilia institutet i Stockholm och blev färdig nu i april 2016. Maria har alltid haft ett stor intresse för verksamhetsutveckling och är lite av pedagogernas pedagog på Ringstorps förskola.

Helsingborgs stad har gjort en extra satsning och flera pedagoger på stadens förskolor har fått chansen att utbilda sig till pedagogistor. Maria Sverrhag har jobbat på Ringstorps förskola i många år och tyckte det lät som en spännande roll. Under ett år har hon studerat 20 procent och arbetat i verksamheten 80 procent.

Varför ville du bli pedagogista?

– Uppdraget är utmanande och komplext. Det kan se väldigt olika ut, beroende på vad arbetslagen vill och behöver utveckla.

Hennes uppdrag blir alltså föränderligt över tid. Som pedagogista arbetar man i nära samarbete med arbetslagen för tillsammans utveckla verksamheten.

– Jag har alltid varit intresserad av utvecklingsfrågor i förskola och jag är intresserad av barnens delaktighet och lärande i förskolan. Jag började fundera på hur jag kunde utveckla detta intresse och så dök denna chans upp. Utbildningen till pedagogista har funnits i tio år men det har tyvärr inte funnits mer än två pedagogistor i Helsingborg stad, vi på Ringstorp har själv fått handledning av en pedagogista för att utveckla  vår verksamhet vilket öppnade mina ögon för denna nya yrkesroll och dess möjligheter.  I många andra kommuner i Sverige har gjorts stora satsningar  på att utbilda pedagogistor  och nu utbildats det även fler pedgogistor i Helsingborgsstad. Det är jättekul, säger Maria.

– Jag vill gärna fortsätta att vara nära arbetet med barnen som pedagogista men jag har då en annan roll än pedagogerna vilket gör att jag kan se situationerna ur ett annat perspektiv. Ett av mina viktigaste uppdrag är att lyfta den pedagogiska dokumentationen tillsammans med pedagogerna. Att tillsammans med pedagogerna synliggöra och ha fokus på barnens lärprocesser.  Jag vill få pedagogerna att förundras tillsammans med barnen i deras utforskande.

MG_5926_maria_sverrhag

Hur arbetar du med pedagogerna?

– De har reflektionstid nästan varje vecka och jag kommer vara med var tredje eller var fjärde vecka. Sen har de pågående processer även när jag inte är där. Jag tror jag kan bidra med en utifrånblick som nog är svår att se själv när man är mitt uppe i det. När jag tittar på vad pedagogerna har dokumenterat blir mina frågor annorlunda eftersom jag inte varit med i situationen. Det är bra med olika perspektiv och ingångar. Det handlar inte bara om att barnen ska få upp ögonen för sina lärprocesser och teorier, det handlar också om att pedagogerna ska få syn på sig själva och vilka strategier de använder på förskolan. Det är också viktigt att koppla deras praktik med aktuella styrdokument och den forskning som finns på området.

Så du har stenkoll på forskningen?

– Det ska jag försöka ha! Jag läser in mig på forskning och jag ger förslag till arbetslagen om vad de kan läsa för att utveckla sig själva och det arbetssätt de har.

Jobbar ni på ett speciellt sätt på Ringstorps förskola jämfört med andra förskolor?

– Vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi som utgår från barnens nyfikenhet och delaktighet. I läroplanen står det att barnen ska jobba utforskande och i demokratiska och meningsfulla sammanhang så det stämmer väldigt bra överens med den filosofin. Vi jobbar också mycket projektinriktat och med olika lärmiljöer.

Hur kommer man märka att Ringstorps förskola har dig som pedagogista?

– Jag hoppas att man kan fördjupa och utveckla en redan bra verksamhet. Det är viktigt att förstå att den verksamhet vi jobbar i är väldigt föränderlig och komplex. Men komplexiteten är en resurs. Det behöver inte vara så att det arbetssätt man hade i ett projekt för två år sedan funkar i ett annat projekt med en ny barngrupp. Målet är att barnen här blir självständiga och vågar tror på sig själva.

Finns det samarbete med andra pedagogistor i Helsingborg?

– Vi har skapat ett pedagogistanätverk där vi har kontakt med varandra. Vi är åtta stycken som jobbar med detta i de kommunala förskolorna i Helsingborg. Jag tror att när utbildningen är klar kommer detta nätverk vara det forum där jag kan utveckla mina tankar och bollar idéer med andra som har samma roll. Det är viktigt att vi kan lära av varandras goda exempel.

Text: Christian Holmström, strategisk kommunikatör, Helsingborg.