Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor

Jag heter Therese Brandmåhr och jobbar på Ängelholms Montessoriskola.

Under min montessoriutbildning skulle vi göra ett utvecklingsarbete. Detta var i samband som Ängelholms kommun gjorde satsningen 1:1 och i samma veva fick jag en smartboard i mitt klassrum. Jag kom då på idéen SMART:a digitala läslådor. Jag ville då effektivisera det 100 åriga montessorimaterialet med dagens teknik.

Jag ville att Maria Montessoris läsmaterial skulle bli mer tilltalat och elever med särskilda behov skulle kunna jobba på samma villkor som sina klasskamrater. Eleverna skulle även få direkt respons och framförallt skulle läsmaterialet bli ett mer lustfyllt lärande.

De digitala läslådorna är grundade på samma sätt som läslådorna inom montessoripedagogiken. Fördelen med att jobba med de digitala läslådorna är många! Eleverna kan lyssna på alla ord, eleverna kan skriva orden och även ha på ClaroRead (en talsyntes på datorn) och framförallt så är materialet självrättande och de slipper att vänta på en pedagogs bekräftelse.

Rosa, blå och gröna – så fungerar materialet

Materialet är så som montessorimaterialet indelat i tre olika nivåer.

Rosa materialet – där finns bara ljudenliga ord.

Blå materialet – där finns icke ljudenliga ord.

Gröna materialet – där är de ljudstridiga ord.

Eleverna jobbar med materialet på det viset att de ska para ihop rätt bild med rätt ord. När de lagt alla orden rätt, lyssnar de på orden, genom att trycka på högtalarsymbolen vid ordet för att på så vis kontrollera om de parat ihop rätt. Sedan kan se skriva orden under eller skriver de orden för hand i en skrivbok. Momentet är det samma i hela materialet.

Med jämna mellanrum kommer det “lästest” på de orden som eleverna har läst. Här kan inte eleverna lyssna på orden, utan får läsa orden själva. När de placerat ut rätt ord till rätt bild trycker de på check och får då direkt respons om de parat ihop rätt bild till rätt ord.

När de kommer till Rosa 23 är det listor som eleverna ska läsa. Det är ord som de har arbetet med tidigare. Längst nere på listan finns hörikonen som eleverna kan trycka på för att kontrollera att de läst rätt.

Sista momentet i de rosa läslådorna är “hemligheter”. Ord från materialet tonas in och ut. Eleverna ska trycka på orden när de läser orden och på så vi “stannar” orden.

Det blåa och gröna materialet är uppbyggt på samma vis. I det blå och gröna materialen tillkommer att eleverna ska para ihop rätt meningar med rätt bild. Hela tiden finns hörikonen med så att eleverna kan kontrollera sig själva.

I det ljudstridiga materialet (gröna) tas varje ljudstridighet upp. Här kan eleven lyssna på hur varje ljudstridighet låter.

För att kunna arbeta med mina digitala läslådor behöver datorn programmet SMART Nootebook. I min klass har varje elev varsin dator och har därmed sina läslådor på sin dator. Innan alla elever hade varsin dator gjorde eleverna läslådorna på smartboarden. Det finns även en checklista så att eleverna kan fylla i efterhand som de är färdiga med varje sida “låda”.

Här kan du hämta Notebookfiler till Digitaliserade läslådor

Jag hoppas att ni kommer att våga testa läslådorna och kommer se fördelen med dem! Har ni några frågor eller funderingar så får ni gärna höra av er! Ni får gärna höra av er om hur det går med arbetet med lådorna också!

Varma hälsningar från Therese Brandmåhr