Nyfiken på Magdalena Beben – mottagare av Vetenskapsakademins lärarpris

Magdalena Beben arbetar på Tågaborgsskolan. Hon tror på varje elev och hon brinner verkligen för matematiken. Tidigare i år mottog hon Vetenskapsakademins lärarpris i matematik. ”För att hon med brinnande passion för matematik använder varierade- och elevaktiva arbetssätt för att engagera alla sina elever, samtidigt som hon skapar strukturer för matematikundervisning som hon delar med kollegor, även utanför sin egen skola”.

Är du också nyfiken på att få veta mer om Magdalena? Vi frågade henne några frågor om hennes undervisning.

Hur skulle du vilja beskriva din passion för matematik?

Det är nog inte svårt att se att jag har en passion för matematik och låter ingen komma undan. Jag älskar mitt jobb och engagerar mig mycket i det jag gör! Jag brinner för varje elevs utveckling och tror på ALLA. Jag lämnar ingen utan hjälp och jag gör mitt yttersta för att väcka intresse för matematik. Det är eleverna jag finns till för.

På vilka sätt skapar du strukturer för matematikundervisning?

När jag får nya elever, satsar jag väldigt mycket på att bygga goda relationer med alla elever. Detta är avgörande för att de ska kunna bli sitt bästa jag! Det är viktigt att bemöta alla på rätt sätt och när man lyckas leder det till att fler och fler lär sig tycka om matematik oavsett vilket utgångsläge man har.

För att eleverna ska lyckas krävs tydlig struktur och upplägg, passionen för ämnet och förmågan att tänka utanför boxen. Jag planerar mycket tillsammans med mina elever. När jag förbereder uppgifter plockar jag de från olika matteböcker och säger vem som ska arbeta med vad.  Detta minskar konkurrensen eftersom många elever arbetar med olika uppgifter oftast inom samma arbetsområde. Eleverna jagar inte varandra genom att kolla vem som är på vilken sida i matteboken.  Jag är ute efter lärandet, inte antal uppgifter man har gjort.

När man individanpassar undervisningen kan alla få känslan att man utvecklas. Det är elevernas behov som styr vilka uppgifter de arbetar med på ett mattepass. En elev behöver kanske tjugo uppgifter för att lära sig multiplikation med bråk medan andra lär sig genom att lösa fem. Att låta eleverna gå vidare med sina kunskaper så fort jag ser att de behärskar det som förväntas är ett måste tycker jag, annars tappar de motivation för ämnet!

Berätta hur du ser på ett elevaktivt arbetssätt?

Jag ger eleverna varierade arbetsuppgifter och arbetssätt där de själva kan vara läranderesurser för varandra. Det skapar ett trivsamt och inspirerande arbetsklimat.

Det är inte läromedel som styr min undervisning, det är lärandet!  Jag lägger inte tid på att detaljplanera hela terminen i förväg eftersom jag vill följa eleverna där de är för stunden. Märker jag att eleverna behöver arbeta mer med att till exempel förenkla uttryck då skapar jag möjligheter, innan jag börjar på nästa avsnitt (till exempel ekvationer), som kräver att man kan förenkla uttryck.

Jag uppmuntrar också eleverna att komma med förslag på förbättringsområde i min undervisning och försöker anpassa mig efter deras behov. Jag ser varje fråga från eleverna som en utmaning och utvecklar ständigt min undervisning för att nå fram till alla.

Jag tror att mina elever ser att jag arbetar aktivt på varje mattepass genom att gå runt hela tiden för att diskutera och se vad de kan och behöver utveckla. Detta ger mig bra grund för att planera nästa pass.

Varför tror du att just du fick det här priset?

En viktig framgång i mitt arbete är att jag själv hela tiden tar vara på möjligheten att utvecklas tillsammans med mina elever, studenter och kollegor. Jag brinner för utveckling och vill hela tiden gå vidare med mina kunskaper, det gör att jag gärna deltar i olika utbildningar för att lära mig något mer. Idag deltar jag till exempel i ett projekt på Malmö Universitet där jag har möjlighet att fördjupa mig inom proportionella resonemang i matematik. Jag är så glad att jag fick möjlighet att delta i detta eftersom det ger mig ytterligare möjlighet att testa nya metoder med mina elever för att hjälpa de att gå vidare med sina kunskaper. Strålande att se hur de utvecklas!

Magdalena, du tänkte på mig när du förberedde uppgifter för att det är exakt det jag behöver träna på.

Jag ställer hela tiden följande frågor till mig själv: Hur kan jag nå ALLA mina elever? Vad behöver jag ändra, förbättra? Alla elever har rätt till utveckling och det viktigaste för mig är att eleverna känner lärarens engagemang och att någon bryr sig på riktigt. När man individanpassar undervisning kräver det så klart mer arbete från mig som lärare men det lönar sig när man ser att eleverna lyfts till nya nivåer i ämnet. Jag tror att det är anpassning som är nyckeln. Det ökar både motivation och intresse för matematiken.

Hur samarbetar du med dina kollegor och/eller med kollegor på andra skolor?

Jag försöker att få mina elever, kollegor, studenter att älska matematik. Det är strålande att se när mina kollegor, som inte är mattelärare, är inspirerade till ämnet och nyfikna på hur man kan lösa vissa uppgifter för att sedan kunna hjälpa andra elever på skolan. Jag säger aldrig nej till någon som ber om hjälp.

Jag blev inbjuden till en ämnesträff där lärare från tre olika skolor i Helsingborg samlades för att ta del av hur jag arbetar formativt med mina elever samt hur vi lägger upp undervisning på Tågaborgskolan.

Tågaborgskolan är till exempel fri från slentrianläxor, men de elever som önskar utmana sig eller behöver extra stöd kan träffa mig på det vi kallar stjärntid där jag finns för dem. Gymnasieelever som tidigare undervisats av mig kommer då och då på besök på vår stjärntid både för att utveckla sin egen matematik men också för att stimulera våra elever vidare.

Det är viktigt för mig att varje elev tror att den kan lyckas!

Det gör ont i mitt hjärta när jag ser elever med dåligt självförtroende för matematik som säger ”Jag har aldrig fått godkänt i matematik, tror du att du kan ändra på det?” eller ”Jag tror inte att jag kommer fixa matte någon dag, du bara säger det men i slutändan kommer du ge mig F”. Detta gör mig ledsen samtidigt ger det mig ännu mer motivation till att ändra på elevernas självförtroende. Elever som uttryckt just detta till mig har efter ett år intensivt arbete fått godkänd i ämnet. Det är det som är bäst i läraryrket – att kunna göra skillnad för någon!

Har du något annat du skulle vilja säga till kollegor runt om i Familjen Helsingborg och övriga landet?

Våga testa nytt, tänk utanför boxen! Det är det som gör att vi och de vi finns för utvecklas.

Idag kan jag säga att gå till jobbet på måndag morgon och få träffa mina fantastiska elever är det jag längtar till! Det är de som ger mig energi och känslan är underbar.

Läs mer om årets lärarpris på Kungl. Vetenskapsakademiens webbsida