Nyfiken på Marcus Åbinger – teknik i lärandet

Marcus Åbingers elever på Gantoftaskolan har byggt upp sin skolgård i Minecraft och visualiserat sina skolgårdsidéer, bland annat ett växthus med smart bevattningssystem. Några av eleverna har dessutom använt sig av Blender för att skapa 3D-objekt. Vi blev nyfikna och ville veta mer om tankarna kring arbetet.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Marcus Åbingers på frågor.

Hur/varför började ni med detta projekt? Är det kopplat till H22?

Vi inledde årets första vecka på höstterminen med att påbörja projektet, på initiativ av vår rektor, Pia Alkefelt. Alla högstadieelever var delaktiga, vilket ledde till att det kom fram massor av kreativa förslag till skolgårdsförbättring. Projektet är inte direkt kopplat till H22, men vi hoppas såklart att det finns intresse från staden att visa upp vad eleverna på skolan har åstadkommit. Både presentation och idéer är ju i högsta grad innovativa.

Hur kom det sig att ni valde att bygga upp er skolgård i Minecraft?

Eleverna gavs stor frihet att skapa modeller av skolan. Minecraft var ett av de föreslagna alternativen, eftersom det är ett utmärkt verktyg för visualisering och virtuell upplevelse. Så det var eleverna själva som valde eftersom de ansåg att det var ett effektivt sätt att göra “något häftigt”.

Att skapa 3D-objekt, är inte det jättesvårt? Hur har ni gjort? Har bara vissa elever fått lära sig programmet eller har alla?

Eleverna på skolan nu lär sig skapa digitala 3D-objekt redan i 7:an, i vissa fall ännu tidigare. Inom exempelvis matematiken använder min kollega Annika Schell och jag det till att åskådliggöra geometri. Att använda just Blender, som är ett kraftfullt open source-program, är elevernas eget initiativ. De har lärt sig programmet på egen hand. Två av eleverna i gruppen har använt Blender sedan tidigare på sin fritid och valde därför att göra sin i modell i programmet för att sticka ut.

Vad tror ni att det ger för effekt att eleverna kan visualisera sina idéer på det här sättet?

Vi tror att effekten är ungefär densamma som för er som ser filmen. “Wow!” Nyttan med denna typ av visualisering är uppenbar. Kombinerat med talad beskrivning ger det en tydlighet som är svår att uppnå på annat sätt.

Använder ni de här metoderna till andra områden i undervisningen?

Vi anstränger oss för att eleverna ska utvecklas i kreativitet, kommunikation och samarbete. Grupparbete som inkluderar alla skolans ämnen har flera gånger visat sig vara ett bra sätt att öva upp just dessa förmågor. “Bygg din skolgård” innehåller lite av allt. De konstnärliga förmågorna kommer till uttryck i modeller och bilder. Matematikens nytta blir tydlig och naturlig när eleverna mäter och räknar i skala. Språkkunskaperna är verktygen de använder för att beskriva sina projektidéer. De flesta av eleverna tycker om ämnesövergripande arbete, särskilt när det är knutet till verkligheten.

Vad kommer ni göra med förslagen sen? Finns det ett utvecklingsarbete kring skolgården?

Vi strävar efter att förverkliga flera av förslagen och förbättra skolgården. Vi fortsätter att arbeta vidare med projektet och hela högstadiet får komma till tals i demokratisk anda. Målet är att ha den sociala trappan, trädet och ett modernt växthus på skolgården så snart som möjligt. För att det ska bli verklighet behöver vi hjälp, så just nu arbetar vi med ansökningar till organisationer som kan hjälpa oss att göra det möjligt. Som vanligt är det eleverna själva som gör det jobbet, med stöttning från oss lärare och skolledning.

Se resultatet av deras arbete nedan:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.