Programmering i skolan – vad och hur?

Vad innebär egentligen programmering i klassrummet och hur kan man göra? Lyssna på det senaste avsnittet av Välkommen till kvartsamtal så får du veta mer.

Alexandra Andersson och Ola Sandén arbetar på Pedagogiskt center. En del i deras uppdrag är att erbjuda stöttning till Helsingborgs stads skolor i att omsätta Skolverkets läroplansförändringar i praktiken. Bland annat genom att skräddarsy kompetensutveckling i programmering med ämnesdidaktisk koppling.

I det här avsnittet av Välkommen till kvartsamtal får du bland annat svar på frågorna: Varför är det så många som blir rädda för ordet programmering? Hur kopplar man programmering till sina ämnen? Scratch eller Arduino? Och vad har egentligen LP-skivor och tv-apparater med programmering att göra?

Lyssna på poddavsnittet Programmering i skolan – vad och hur?

Programmeringens möjligheter i alla ämnen

Programmering har fått en framskriven plats i läroplanen i ämnena teknik och matematik från 2018 men Alexandra och Ola poängterar att det inte är ett eget ämne. Om du däremot använder programmering som ett verktyg så finns det jättemånga möjligheter, i alla ämnen, såväl i svenska och engelska som i idrott och bild.

– Vi brukar betona det här med att det är förmågorna som ska bedömas, inte det centrala innehållet. Tittar man då på svenskan till exempel, där man ska kunna samtala eller föra ett resonemang, så kan man ju använda sig av Scratch som ett verktyg. Vi har till exempel sett en pedagog som har valt att redovisa med hjälp av ett script istället för med den klassiska power point-presentationen. Då skapar man sprajtar, två figurer, i programmet som kan prata med varandra, säger Alexandra.

– Det är också så att med programmering entusiasmerar du oftast elever som kanske i vanliga fall tycker att skolan är rätt tråkig. Eleverna får helt plötsligt andra verktyg att visa vad de kan, fortsätter Alexandra.

– Det har vi hört gång på gång pedagoger som säger just det. Det kanske kan kännas som en cool klyscha man vill trycka på en t-shirt “Du når elever som du inte brukar nå med programmering” som är lätt att säga. Men den är faktiskt återkommande, säger Ola.

Du når elever som du inte brukar nå med programmering.

Ola och Alexandra kan också se det omvända. Att de elever som är de mest högpresterande, och kanske är vana vid att få tydliga instruktioner kring hur en uppgift ska lösas, inte riktigt vet hur de ska ta sig an programmering. 

– För här finns det många möjligheter hur jag kan lösa uppgiften. Det är mer laborativt, säger Ola.

Pedagogiskt centers stöd i programmering

På intranätet kan du som arbetar i Helsingborgs stad läsa mer om programmering, hitta aktuella fortbildningar och se exempel på hur du kan använda programmering i Scratch i olika ämnen.

Länk till skol- och fritidsförvaltningens intranät – Programmering
För dig som arbetar utanför staden är intranätet öppet att besöka även utan att du loggar in.

Tips till dig som vill börja med programmering

  • Gå en fortbildning i exempelvis Scratch eller Arduino
  • Våga testa och våga misslyckas
  • Bestäm er kollegialt för ett verktyg

Resurser på webben


Prenumerera på Välkommen till kvartsamtal: