Tips för dig som vill flytta ut undervisningen

Medan Corona-pandemin härjar tvingas vi alla vara mer eller mindre agila och flexibla för att få i hop dagarna och klara våra uppdrag. En lösning i skolan kan vara att helt enkelt ge sig ut. Fågelkvitter och solsken underlättar – liksom Miljöverkstadens tips och stöd. Även Måltidsservice tänker nytt och erbjuder matservering utomhus.

I läroplanen betonas den aktiva eleven, inte minst fysiskt, och genom att använda närmiljön stimuleras både de intellektuella och de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna i undervisningen. Om ni går ut i gröna områden runt om i staden eller nära er skola, kan du få till spännande och lustbetonad undervisning på egen hand utifrån tips här eller med stöd av miljöpedagoger från Miljöverkstaden.

Att vara utomhus minskar risken för smittspridning och ger oss även dagsljus och främjar det sociala samspelet samt ökar kreativiteten och koncentrationsförmågan resten av dagen.

Kanske har ni möjlighet att gå ut med eleverna för att hålla lektion på skolgården eller i närmiljön?

5 tips för att använda naturen som klassrum

Walk’n talk för nya lösningar

Kanske passar en samtalspromenad bättre – en så kallad walk n talk – som ett inslag i en lektion då eleverna går två och två för att diskutera fram en lösning på en uppgift? Rörelsen i sig och naturen stimulerar kreativiteten och ökar koncentrationsförmågan under skoldagen.

Skogsbad kan minska oro

Om rädslan för Covid-19 är stor kan ett skogsbad minska oro och stress. Var och en letar då upp en skön plats i en park, skogsdunge eller mindre grönyta att sitta tyst och stilla på. Instruktion vid samlingsplatsen: ”Gå tyst till din utvalda plats och tänk bara på hur underlaget känns mot undersidan av dina skor. Efter halva vägen byter du sinne och fokuserar på vilka olika ljud du hör. När du är framme vid din plats sätter du dig ner på marken. Blunda om du känner dig trygg med det. Låt tankarna vandra, lyssna på ljuden eller känn med händerna på marken omkring dig.

Om du tittar kan du upptäcka djurliv omkring dig, fåglar eller en ekorre.” Efter förslagsvis 5 minuter säger läraren till eleverna att det är dags att promenera lugnt tillbaka till samlingsplatsen.

Kontakta Miljöverkstaden för stöd

Hör gärna av er till Miljöverkstaden om ni önskar stöd inför utomhusundervisning eller önskar boka en naturskole- eller skogslektion, telefon 042-10 70 81 eller e-post miljoverkstaden@helsingborg.se

Miljöverkstaden följer stadens direktiv och rekommendationer och de flesta av våra program och lektioner kan därmed vara igång som vanligt i dagsläget. Undantagen är de lektioner som genomförs i någon av stadens bolag; NSR, Öresundkraft och NSVA. De är i nuläget inställda.

Varför inte äta ute?

Mat smakar bäst ute! Måltidsservice erbjuder just nu möjligheten att flytta ut matserveringen med hjälp av partytält som fritidsförvaltningen ordnat fram. Tillsammans ordnar ni matservering utomhus under tältduken. Sedan finns matsalen där runt omkring er, med himlen som tak. Det är rektor i samråd med köksansvarig som planerar och beslutar om eventuell utomhusservering.