Vad är Google Classroom och varför är det en bra hjälp för pedagoger och elever?

Google Classroom är en del av GAfE. Men vad är egentligen Classroom och varför är det en bra hjälp både för dig som pedagog och för dig som elev?

Eva Svensson, lärare i SO 7-9 på Laröds skola i Helsingborg. Eva deltar också i forskaskolan CSiS Communicate Science in Schools där hon forskar i hur lärare använder Google classroom i sin undervisning och hur det påverkar eleverna i deras lärande.

Eva har som en del i sin forskning intervjuat pedagoger om hur de använder Classroom i undervisningen. Pedagogerna har också svarat på vad de ser för effekter, på elevernas lärande, skrivande och kommunicerande samt på hur det påverkar samarbetet pedagogerna emellan.

I filmen berättar Eva om de fördelar hon i och med sin forskning kan se med Classroom.

– Det blir till exempel en tydlig struktur och det blir ett lättare sätt att använda fördelarna med Google Drive. Det påverkar också att det blir tydligt för eleverna hur de ska göra, vad de ska göra och var de ska göra det, säger Eva.

Med Classroom finns allt samlat på ett och samma ställe

Vi har också frågat Pernilla Backe, Marie-Louise Nilsson och Maria Draxö som arbetar på St:Jörgens skola hur de använt Gafe och Classroom i sitt arbetslag och varför de tycker det är bra.

– Det som jag verkligen gillar med Classroom det är att allting är samlat på ett och samma ställe. Både för oss och för eleverna. Sen kan vi pedagoger arbeta tillsammans, vi kan gå in i varandras dokument, i och med att vi vi delar ett klassrum, och göra bedömningar över ämnesgränserna, säger Pernilla Backe.

Lärandet blir synligt för eleverna

Eva säger också att flera pedagoger berättar att lärandet blir väldigt synligt för eleverna i Classroom. Eleverna kan till exempel se hur tänkande, kunskaper och förmågor har utvecklats över tid och responsen i exempelvis skrivprocessen blir väldigt tydlig för eleverna.

Vad har du gjort? Hur långt har du kommit? Vad har du kvar?
Vad kan du utveckla? Fortsätt så här? Förstärk den här biten?

Du har möjlighet att som pedagog synliggöra elevernas framsteg på ett bra sätt med hjälp av Google Classroom kombinerat med Google Dokument, säger Eva.