Aktiva pauser och brain breaks har en positiv effekt på elevers prestationer

Idag vet vi att det finns många saker som påverkar hjärnans förmåga till inlärning. En av de sakerna är fysisk aktivitet och motion.

Studier har visat att extra fysisk aktivitet i skolan har en positiv effekt på elevers prestationer i exempelvis svenska, engelska och matematik. Konditionsträning har till exempel visat sig vara bra för arbetsminnet. Det ökar blodflödet i hjärnan och stimulerar nybildningen av nervceller i hippocampus, vilket kan förbättra minne, inlärning och koncentrationsförmåga.

Mattias Andersson, lärare på Husensjö skola tycker att brain breaks fungerar bra för hans elever i årskurs 5.

– Det är bra som en paus, en break, när du har jobbat ett tag och suttit stilla. Då behöver du göra någonting annat för att bryta av helt och hållet. Om man dessutom kan lägga in rörelse i programmet så att du får upp pulsen, då får du igång syresättningen i hela kroppen. Om det dessutom är något som eleverna tycker är väldigt skoj, som just dance, så får du en väldigt hög effekt, säger han.

Brain breaks eller aktiva pauser, daglig rörelse, pulshöjande aktiviteter, är något som flera av skolorna i Helsingborgs stad arbetar med. Elevhälsans kartläggning från läsåret 2016/17 visar att ungefär 70 procent av skolorna integrerar fysisk aktivitet i skolans teoretiska ämnen. Hur många av klasserna som är involverade ser olika ut. Ibland är det alla klasser i alla årskurser, på vissa skolor är det mestadels för de yngre. På en del skolor är det endast enstaka lärare som hittills kommit igång med arbetet, men det verkar som att det finns ett stort intresse av att arbeta mer med detta.

– Det konstiga är att det kan vara väldigt livat på en brain break men direkt efteråt så sjunker allt ner snabbt och eleverna sätter sig ner och är fokuserade igen. Det är lite magi i det, säger Mattias.

Exempel på enkla brain breaks

  • Just Dance
  • Zumba
  • Fingerfällan
  • 7 min workout
  • Tabata

Vad är nyttan med brain breaks?

– Först och främst handlar det om rörelseglädje! Sen visar forskning att brain breaks är ett av de mest effektiva sätten att använda fysisk aktivitet på. Många upplever positiva effekter på arbetsro och koncentration. Sen är det en fördel att det går relativt snabbt och enkelt att komma igång med brain breaks, säger Gustaf Andersson, strategisk utvecklare på elevhälsan i Helsingborg.