Hennes hjärta klappar för elevers hälsa

Ida Casparson är skolsköterska med ett brinnande intresse för elevers hälsa. Under förra året arbetade hon på ett hälsoäventyr på sin fritid, som hon nu hoppas ska få vingar i skolan. Här delar Ida med sig av sitt material.

För två år sedan sadlade Ida Casparson om från sjuksköterska på sjukhus och vårdcentral i Ängelholm till distriktssköterska för att kunna arbeta med barn och unga. Hon arbetar sedan dess som skolsköterska på Svensgårdsskolan i stadsdelen Ödåkra i Helsingborg, där hon stormtrivs.

Ida möter eleverna huvudsakligen genom individuella hälsosamtal i förskoleklass och år 4 och 7, men försöker att träffa eleverna så mycket hon kan utanför sin mottagning, bland annat genom att vara ute i klassrummen.

Vill hjälpa eleverna göra hälsosamma val

– Jag funderade länge över hur jag skulle kunna gå in mellan hälsosamtalen för att nå ut bättre och öka elevernas kunskap om de val som de gör varje dag, som påverkar deras hälsa. Med mitt äventyr vill jag stärka eleverna så att de själva kan göra bra val, så att de klarar av skolan och har de bästa förutsättningarna för framtiden. Alla får inte med sig den här kunskapen hemifrån.

Tillräckligt med sömn, bra kost och fysisk aktivitet är viktiga hälsofrämjande faktorer, som alla tas upp i det pedagogiska hälsoäventyret ”Det mystiska hälsoäventyret”. I sin nuvarande form riktar sig äventyret till elever i år 3 och består av sex lektionstillfällen.

Uppdrag: bryta besvärjelsen i bergsbyn

Äventyret börjar med att skolsköterskan kommer in i klassrummet med ett mystiskt brev. Brevet är skrivet av Hugo, som kommer från en vacker liten by uppe i bergen, som en häxa lagt en ond besvärjelse över.

Träden har förvandlats till godisträd och vattenfallen är gjorda av choklad. Invånarna äter konstant och många har fått hål i tänderna. De orkar inte motionera längre, de sitter uppe sent om kvällarna och de har börjat bli okamratliga mot varandra.

Hugo behöver nu barnens hjälp med att rädda byn så att invånarna kan återfå sin hälsa.

choklad

I bergsbyn har vattendragen förvandlats till choklad.

– Jag tänkte att om jag nu ska stå och rabbla saker inför barn på lektionstid, då ska jag göra det på ett roligt sätt som väcker deras intresse. Barnen har haft fantastiskt kul, vilket är ett glädjande kvitto på att äventyrspedagogiken fungerar, säger hon.

Inspirerad av Maria Parkskolan

I sitt arbete har Ida inspirerats av äventyrspedagogiken på Maria Parkskolan i Helsingborg, där hennes nioåriga trillingar går.

– De har kommit hem många gånger och berättat om hur de lärt sig saker genom äventyr och hur roligt det varit, vilket väckte mitt intresse. Det har även lett till fina samtal kring middagsbordet på kvällen.

Äventyrspedagogerna Maria Petersson och Mikael Andersson på Maria Parkskolan har granskat Idas hälsoäventyr och hennes trillingar har gett värdefull respons under arbetets gång.

Hälsoäventyret är ämnesintegrerat, och inkluderar ämnen som idrott och hälsa, matematik, svenska, biologi, samhällskunskap och bild. Det är också möjligt att arbeta om materialet för att passa fler åldrar.

– Man skulle också kunna vidareutveckla materialet så att det riktar sig till föräldrar och prata om hälsans betydelse för att klara av skolan på exempelvis föräldramöten. Möjligheterna är många, säger Ida.

Ida Casparson

Ida Casparsson har lagt ner mycket av sin fritid på att skapa hälsoäventyret.

Äventyret slukade fritiden

Ida har arbetat på hälsoäventyret på sin fritid; på kvällar och helger. Ett ovanligt arbetssätt för en skolsköterska som resulterat i ett pilotprojekt som testats på en klass i år 3 med gott resultat. Idas tanke är att andra klasser och skolor ska använda äventyret som arbetsmaterial.

Du arbetar 70 procent, har tre barn som har sina aktiviteter på kvällstid och du tränar flera gånger i veckan själv. Hur orkade du ta av din fritid på detta sätt?

– Jag tyckte att det var så roligt att jag helt enkelt inte kunde sluta. Min drivkraft har alltid varit att hjälpa människor mot bättre hälsa, i synnerhet barn och unga. Jag vill inte släcka bränder, utan jag vill arbeta mer hälsofrämjande så att branden inte uppstår alls. Men nu är jag lite trött…

Varför tycker du att hälsofrämjande arbete i skolan är så viktigt?

– När det gäller hälsa talar man ofta om så kallade skyddsfaktorer och riskfaktorer. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn när det gäller psykisk ohälsa bland barn. Klarar man av skolan minskar risken betydligt för utanförskap och psykisk ohälsa. För att lyckas i skolan behöver man ha god hälsa och må bra.

Varför är det viktigt att så frön hos eleverna tidigt?

– För att de tidigt själva börjar göra val som påverkar deras hälsa. Jag märker stor skillnad på eleverna från år 4 till när de börjar högstadiet. I år 7 har många börjat sova sämre, de har slutat med sina fritidsaktiviteter och de upplever betydligt mer inre stress än tidigare.

– De har plockat bort de grundläggande bitar som vi alla behöver för att må bra och fungera optimalt. Om de hade sovit bättre, ätit bättre och rört sig mer, hade de haft förutsättningar att klara av stressen på ett helt annat sätt.

Vad hoppas du att ditt hälsoäventyr ska leda till?

– Min förhoppning är att fler människor, barn som vuxna, får en förståelse för att det är väldigt basala saker som de kan göra för att må bättre. Vi är många som slarvar jättemycket med att ta hand om oss själva. Jag träffar barn som till exempel äter godis flera dagar i veckan och inte har en aning om att juice innehåller lika mycket socker som läsk. Jag vill stärka barnen och öka deras kunskap om hälsosamma val, samtidigt som de har roligt.

Idas äventyr hittar du här: Det mystiska hälsoäventyret

Tillhörande powerpoint hittar du här: Powerpoint

Charlotte Pehrson, Pedagogsajten