Börja programmera med era elever!

Det viktigaste när det gäller programmering är att börja så tidigt som möjligt. Det tycker i alla fall Jonas Svensson, IKT-pedagog på Högastensskolan i Helsingborg.

På programmeringsdagen #Hbghack i februari 2018 frågade Pedagogsajten några pedagoger om deras bästa tips för den som vill arbeta med programmering i klassrummet. En av dem var Jonas.

Det allra första steget är att börja arbeta med programmering tillsammans med pedagogerna. När pedagogerna fått testa kan eleverna börja med programmering redan i förskoleklassen. Då får de bygga små robotar som så småningom ska få börja röra på sig.

På mellanstadiet börjar det handla om blockprogrammering. Då arbetar eleverna till exempel med Scratch. För att sedan få en naturlig övergång till textprogrammering finns appen Swift Playgrounds som använder blockprogrammering och textprogrammering tillsammans.

På högstadiet handlar det sedan om mer och mer avancerad programmering.

Varför är det så viktigt med programmering?

– I framtiden, ja, kanske redan i morgon, är det bra om man vet vad man ska berätta för den som programmerar, om hur man vill ha det. För det är ju ett samarbete, säger Jonas.

– Sen känns det ju lite riskabelt, för om man inte kan någonting om programmering så är ju risken att den som kan programmera är den som har makten. Så är det. Så tipset: Börja programmera med era elever, fortsätter han.

Jonas tips för programmering i skolan

  • Börja programmera tidigt, gärna i förskolan
  • Använd färdiga appar
  • Anpassa nivån efter eleverna

Programmeringsdagen #Hbghack genomfördes i februari 2018.
Länk till artikeln Upptäckarglädje präglade #Hbghack

Ola Sandén, projektledare för #hbghack, berättar i en tidigare artikel på Pedagogsajten om vilka möjligheter han ser med programmering.
Länk till artikeln Möjligheter i fokus under #Hbghack