Digital satsning i förskolorna i Ödåkra

I Ödåkra trollar förskolebarnen bort sig med green screen, programmerar robotar, gör animerad film och fotograferar. Satsningen på digitala hjälpmedel har gett många spännande möjligheter i det pedagogiska arbetet.

Catarina af Ekenstam Mayr– Programmering kan låta extremt när man pratar om förskolebarn, men det handlar om logiskt tänkande. Barnen är födda i den här tidsåldern, för dem är digitala verktyg något självklart, säger IKT-pedagog Catarina af Ekenstam Mayr.

Hon är anställd för att leda Helsingborgs stads digitala satsning i de sex kommunala förskolorna i Ödåkra. Även de yngsta barnen mellan ett och tre år är med och gör till exempel film och fotograferar.

– Vi vill erbjuda barnen de möjligheter som finns inom den digitala världen och låta dem använda det på sitt sätt. Det handlar om att leka fram det och att möta barnen där de befinner sig, säger Catarina.

Blue-Bots, green screen och animering

Programmering av enklare robotar, så kallade Blue-Bots, filmskapande med green screen, animering och fotografering är några av de digitala arbetssätten.

– Femåringarna klarar att klippa och redigera film. De lär sig snabbt och tycker att det är jättekul. Det finns så många fördelar med att arbeta digitalt, inte minst kommer det att vara en värdefull kunskap för dem att ha med sig när de blir äldre. De är födda i den digitala tidsåldern. Vi vet ju inte vilka yrken som finns om tjugo år.

Vilka andra fördelar finns med er digitala satsning, ur ett pedagogiskt perspektiv?
– Väldigt många. Arbetet handlar om så mycket mer än att skapa film eller att programmera. Framför allt utvecklas språket mycket. När vi började göra film upptäckte vi att det blev grund för många och livliga diskussioner mellan barnen.

Barnen lär sig också att planera, att skriva manus och att samarbeta med varandra. De lär sig konsekvenstänkande, tålamod, att vänta på sin tur, och de pratar om källkritik.

– Om vi till exempel gör en film där man tar in en elefant med hjälp av en green screen, betyder det att elefanten står här i rummet? Nej, det gör det inte. Det är bara en bild, säger Catarina.

Fantasirikt filmskapande på Tuvehagens förskola

I den här filmen, som Helsingborgs stad tagit fram, kan du se hur roligt Olle, Lea och Maya på Tuvehagens förskola i Ödåkra har det när de gör film med hjälp av green screen:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Även om Catarina leder satsningen i Ödåkras förskolor, betonar hon att det är pedagogerna som gör det stora arbetet.

– Jag har en stödjande roll och kan till exempel komma ut och introducera digitala verktyg eller hålla filmskola, men det är på avdelningarna som jobbet görs.

Språkutveckling i fokus

I Ödåkra samarbetar Catarina och pedagogerna mycket med områdets språkutvecklare, för att få in litteraturen i den digitala satsningen. I årliga så kallade ”språkaktioner” fokuserar de på litteratur på olika sätt.

Förra läsåret hette språkaktionen ”Litteratur i möte med IKT” och fokus var att satsa på att göra film tillsammans med barnen. Alla avdelningar gjorde korta filmer som de sedan fick se under festliga former på biografen Röda Kvarn i maj. (Läs mer i bloggen Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt här på Pedagogsajten som drivs av Catarina och andra processutvecklare med ansvar för att driva språkutvecklingen i Ödåkras förskolor framåt.)

I år heter språkaktionen ”Inspiration och kunskap i böckernas värld” och det prioriterade målet i området är lärmiljöer. Alla förskolor har tillsammans röstat fram en gemensam barnbok som de arbetar kring. Det finns stort utrymme att fortsätta jobba med de digitala verktygen, dels för att skapa intressanta lärmiljöer, dels för att ta del av litteraturens magiska värld. För att få fart på intresset för programmering ligger fokus mer på det snarare än filmskapande i år.

Pedagogerna har hittat många olika sätt att knyta an till årets språkaktion, bland annat har barnen på Tuvehagens förskola fått träffa en rymdfarkost som är kompis med en karaktär i boken. Rymdfarkosten är en Blue-Bot, en programmeringsbar robot i form av ett bi.

– Det är viktigt att det barnen får uppleva när det gäller programmering sker i ett sammanhang och inte bara som en rolig ”happening”. Vi stressar inte fram arbetet, utan lyssnar in barnen och låter det ta sin tid, säger Catarina.

Vad har barnens föräldrar sagt om den digitala satsningen?
– Responsen har varit bra. Vi har gjort en film om våra digitala verktyg som vi lagt på Youtube och visat på föräldramöten, och vi försöker synliggöra så mycket som möjligt på vårt Instagramkonto, som många föräldrar följer. Vi lägger också upp mycket i Unikum för att föräldrarna ska se vad vi gör. Här involverar vi också barnen, så att de är delaktiga i sin egen dokumentation, digitalt men också i pärmar och på väggarna. När föräldrarna kommer och hämtar på eftermiddagen har de ofta sett vad vi har lagt ut under dagen, vilket skapar många bra samtal.