Flow i uteateljén på Maria Parkskolan

Flow är ett favoritbegrepp för Sanna och Joy, lärare i förskoleklass på Maria Parkskolan, som de ofta använder sig av. Ordet betyder enligt Wikipedia: ”Ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll”. Kan en uteateljé hjälpa till med att skapa flow på skolgården? Det tror i alla fall Sanna och Joy.

Joy Wahlgren och Sanna Mikkelsen.

Uteateljéer finns det gott om runt om i våra förskolor men när barnen blir äldre ersätts skapandematerialet oftast av bollar och hopprep i skolornas rastbodar. På Maria parkskolan ska det finns plats för både och, en ateljé för skapande och en skolgård full av bollar, hopprep och rörelse.

Från idé till verklighet

När Sanna, som tidigare arbetade på förskola, började jobba på Maria Parkskolan upplevde hon att det var ett väldigt högt tempo ute på skolgården. Många barn sprang bara runt, runt utan riktning och ljudnivån blev väldigt hög. Sanna och kollegan Joy började fundera över hur de skulle kunna skapa någonting som bidrog till att skapa en lugnare stämning på skolgården. Det behövdes ett ställe där man kan stanna upp och flow kan infinna sig. Så uppstod tankarna omkring en uteateljé.

När Sanna och Joy skulle fortsätta planera var en förutsättning för dem att de hade eleverna med sig. De skickade därför ut en uppgift till alla skolans elever där de bad dem att tänka omkring hur de ville att just deras ateljé skulle se ut. Eleverna ritade i grupp eller individuellt förslag som förvandlades till en utställning i matsalen. När bilderna sedan togs ner sammanställdes de till ett häfte som fortfarande finns levande i verksamheten och som de ibland återvänder till för att hämta inspiration från. Utifrån bilderna började man sedan skapa tillsammans.

– Ofta handlar de om att bara börja göra! Det gäller att någon tar tag i det och sätter igång, säger Sanna.

Ateljén inreddes med bara återbruksmaterial och materialet vaskade de fram tillsammans. En del kom från deras eget eller deras kollegors hem, annat kom från de olika avdelningarna på skolan och trämaterial hämtade de från slöjdsalens träspillslåda. Alla verktyg som finns i ateljén är riktiga verktyg och om du ska använda såg eller hammare får du fråga en vuxen som då finns i närheten.

– Men det ingår nästan att slå sig själv på tummen någon gång, hur ska vi annars kunna lära oss, frågar sig Sanna.

Öppna med buller och bång

När allt var klart var det dags att öppna upp portarna.

– Det är viktigt att starta upp med buller och bång. Vi hade en stor invigning med bubbel och salta pinnar och tältduk uppspänd på skolgården, berättar Sanna.

För alla

Nu kan boden öppnas av vem som helst på skolan. Alla har nyckel till hänglåset och det är fritt fram att använda både under rast- och lektionstid. Än så länge har det mest varit Sanna och Joy och en av fritidspedagogerna, som även hon varit med från starten, som öppnar ateljén.

– Men i våras berättade en nyanställd kollega för oss att hon gillar att snickra och att hon arbetat med det på sin förra skola. Nu öppnar hon också ateljén på rasterna, vilket är roligt och i sommar ska vi göra insektshotell tillsammans med barnen. Ju fler som använder ateljén, ju bättre är det, konstaterar Sanna.

Tema i ateljén

Sanna och Joy introducerar ibland ett tema för skapandet i ateljén. Det har till exempel varit tillverkning av lästomtar när barnen fick läsläxa över jullovet. Lästomten kan se ut hur som helst och är en liten kompis som gärna lyssnar på dig när du läser högt.

En sommar för några år sedan byggde barnen ett dockhus tillsammans. Huset hade flera våningar och takterrass med pool och rutschkana ner från taket. Barnen möblerade också huset och såg till att det fanns konst på väggarna. Huset blev väldigt populärt och det lektes med det på olika avdelningar under hela året.

Vid ett annat tillfälle skulle nya fågelnamn introduceras på olika avdelningar och då passade det väldigt bra att skapa fåglar tillsammans. Så med kasserade böcker och träbitar kom skapandet igång.

Hur blev det?

När ateljén nu varit öppen ett par år så ser Sanna och Joy tillbaka på arbetet och konstaterar att det hela blev väldigt bra.

– En av de stora vinsterna med uteateljén är alla möten som skapas. Förutom att ateljén får barnen att stanna upp en stund och vara i skapandet så leder det också till att de som inte brukar leka med varandra skapar sida vid sida och äldre barn möte yngre när de hämtar en vattenkanna eller letar efter ett spik, säger Joy.

Det här var en bieffekt som Sanna och Joy kanske inte riktigt tänkt på när de startade verksamheten utan det blev liksom bara en väldigt positiv bonus. Sanna och Joys tankar handlade från början mer om det magiska skapandet och där känner de att de har hittat helt rätt i sin tillit till barnens egen förmåga.

– Det mest magiska är att låta barnen vara. Vi är trygga med att de kan sköta skapandet, det har de gjort sedan urminnes tider, säger Sanna med självklarhet i rösten.