Föräldramötets betydelse?

Föräldramötet är en möjlighet för oss i skolan att involvera föräldrar i deras barns vardag i skolan. Därför anser jag, både som förälder och som förebyggande ANDTS-samordnare, att vi är skyldiga våra barn och ungdomar att låta deras föräldrar vara delaktiga och aktiva i så stor grad som möjligt när vi genomför föräldramöten.

Lyft föräldramötena

Jag har varit på många föräldramöten med mina tre barn genom åren. På dessa möten har jag rollen som förälder, men min yrkesroll som ANDT-samordnare har även funnits med. Föräldramöten är ett gyllene tillfälle till att göra förändringar till det bättre, både för våra barn och ungdomar och för deras föräldrar.

Min uppfattning är att det är lätt att föräldramöten blir informationsmöten där stora delar av informationen redan nått föräldrar via mejl eller digitala plattformar. Mitt tips är att istället ta tillfället i akt och låta föräldrarna vara delaktiga. Särskilt när det gäller frågor som rör ANDT som ofta väcker stor oro hos föräldrar. Att ge fakta, information och utrymme till att diskutera frågor om till exempel tobak, alkohol och cannabis skulle kunna lyfta sammankomsten och samtidigt skapa en tryggare föräldragrupp.

  • Diskutera olika frågeställningar, så som vilka risker och skyddsfaktorer som finns och hur man som förälder kan förhålla sig i olika situationer.
  • Diskutera i olika konstellationer.
  • Kan föräldrarna bli överens om några gemensamma förhållningsregler.
  • Ta tillvara föräldrarnas egna frågor och funderingar.

Hjälpmaterial finns

verktygsladanhbg.se finns färdig föräldrainformation som kan användas på föräldramötet till exempel faktatexter, filmer, diskussionsfrågor, informationsfolder och förslag på föreläsare inom ANDT. Det främjande och förebyggande arbetet är viktigt.

För att få ett bra föräldramöte räcker det inte med en bra planering. Ett föräldramöte måste erbjuda något som lockar föräldern till att delta. Tillsammans skapar vi ett föräldrasamarbete.