Hur kan en satsning på utomhuspedagogik se ut?

Ramlösa har en lång historisk tradition att arbeta med hälsa och på Brunnsparksskolan fortsätter denna tradition med hälsoprofilering där utomhuspedagogik numera ingår i den ordinarie undervisningen. Brunnsparksskolan är en f-5 skola som ligger på gränsen till Ramlösa brunnspark, med mycket historik och en fantastisk natur runt knuten.

Tankarna kring utomhuspedagogisk undervisning uppkom genom ett gemensamt visionsarbete som startade 2018 när rektor Patrik Persson tog över ansvaret för skolan. Brunnsparksskolan hade sedan en tid tillbaka haft en turbulent period med ledningsbyte, stor omsättning personal och elever som inte upplevde sig trygga i skolan.

Resultatet av visionsarbetet var att all personal nu skulle få en samsyn kring skolans identitet och gemensamma mål framåt. Som en del i detta arbete skapades en nulägesanalys i syfte att identifiera skolans utvecklingsområden. Här framkom det att personalen på skolan ville nyttja parken och dess miljöer mer under skoldagen.

– När vi väl hade bestämt oss för att använda våra närmiljöer i större utsträckning under skoldagen insåg vi rätt snabbt att vi var i behov av externt stöd. Vi som arbetar i Helsingborgs stad har den stora förmånen att ha tillgång till två naturskolor samt kunnig personal som kan stötta i utomhuspedagogik genom stadens pedagogiska nav, Pedagogiskt center, säger Michael Thelin Möller, biträdande rektor på Brunnsparksskolan.

Utvecklingsarbete Brunnsparksskolan och Pedagogiskt center

Skolans ledning anordnade tillsammans med Pedagogiskt center tre inspirationsträffar våren 2021 kring utomhuspedagogik. Under dessa träffar fick all personal möjlighet att testa olika övningar i olika ämnen, problematisera undervisningen men även påbörja en handlingsplan.

– Arbetet började med en gemensam föreläsning om vad utomhuspedagogik innebär. Därefter arbetade vi med praktiska utomhusaktiviteter i skolans närhet och kopplade dessa till de historiska konstverk som finns i Brunnsparken. Alla aktiviteter kopplade vi till läroplanen och det blev många diskussioner om vilka förmågor och centralt innehåll som aktiviteterna tog upp, säger Cecilia Sörensson, projektledare på Pedagogiskt Center.

Nästa steg var att skapa en handlingsplan där man satte upp vilka effekter och resultat man ville se på kort respektive lång sikt på Brunnsparksskolan. Denna handlingsplan bidrog all personal med att ta fram och den beskriver var skolan ska vara om 1 år respektive 3 år.

Hittills har arbetet resulterat i följande:

  • Schemalagda utomhus- pedagogiska pass
  • Utomhuspedagogiska konferenser
  • Utomhusklassrum
  • Utomhuspedagogiskt förvaringsrum
  • Systematisk utvärdering av undervisningsformen med all personal

Vad har ni stött på under arbetets gång?

– I alla utvecklingsarbeten stöter man såklart på en del svårigheter. Det vi har sett och lärt oss är att det är bättre att ta små steg i taget, inte ha så bråttom, utan att börja med att ta ut eleverna på skolgården och sedan göra en progression utifrån vad eleverna klarar av, säger Michael.

– Att vi har skyndat långsamt tror vi också är en av de faktorer som gör att vi kommit så pass långt som vi hittills gjort, fortsätter Michael.

– Men vår stora framgångsfaktor har varit att all personal har varit delaktiga i arbetet med att ta fram vilka mål vi vill ha på Brunnsparksskolan, tillsammans med mig själv och personal från Pedagogiskt center. Det har bidragit till en bra dela-kultur på skolan, vilket har lett till att kollegor inspirerats av varandra och i sin tur skapat en vi-känsla, säger Michael.

Patrik Persson, rektor och Michael Thelin Möller, biträdande rektor, Brunnsparksskolan.

Vilka resultat av insatsen har ni sett så här långt?

Forskning visar att inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på elevers lärande, koncentration, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling.

– Pedagogerna på Brunnsparksskolan upplever att utomhuspedagogik är en bra metod för kunskapsinhämtning och som kan tillämpas på skolans samtliga ämnen. De tycker redan att de ser att det blivit mer lustfyllt för eleverna. De ser också att samarbetet mellan eleverna har blivit bättre, säger Michael.

Den 14 till 15 juni 2022 presenterade vi vårt arbete kring vår hälsoprofil på Rethink Education H22 där vi berättade om vår resa från vision till handling. Vi deltog även i workshop tillsammans med Pedagogiskt center kring utomhuspedagogik för att inspirera andra skolor och kollegor att göra en liknande resa som vi gjort.

Se Brunnsparksskolans föreläsning från Rethink Education i Hbg Learns (för dig som arbetar i Helsingborgs stad).

Kontakt:
Michael Thelin Möller, Brunnsparksskolan michael.thelinmoller@helsingborg.se
Cecilia Sörensson och Alexandra Andersson, Pedagogiskt center pedagogisktcenter@helsingborg.se