Nytt koncept i samarbete med Arbetsförmedlingen

I projektet Ungdomar till arbete är ett av uppdragen att utveckla åtgärder för att öka medvetenheten hos eleverna kring olika val. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett koncept. Med start under våren -13 har Skol- och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg arbetat fram ett koncept för elever i […]

Matematik i förskolan

Organisationen för Matematikutveckling i förskolan består av tre delar utifrån mitt sätt att se det, matematikombudsträffar, studiecirkel och den pedagogiska verksamhet som bedrivs på respektive skola. Det jag ska beskriva här är en minimal del av organisationen men jag upplever att den är viktig för pedagogerna. Matematikombudsträffar Dessa träffar startade våren 2010 när den reviderade […]

Hur ser Matematiklyftet ut i Helsingborg?

Matematiklyftet är en fortbildning för matematiklärare som äger rum lokalt på skolor, i kollegialt samarbete. Lärarna har en handledare till hjälp samt en webbplats (lärportal) med didaktiskt stödmaterial utvecklad av Skolverket. Både handledarna och berörda rektorer erbjuds en särskild utbildning av Skolverket. Under läsåret 2013/2014 har Helsingborgs stads grundskolor fått beviljat medel för 9 handledare […]

Lärandets nya landskap i Riksdagen

”Forskningen pekar på att rätt använt kan modern teknik i skolan höja skolresultaten. Detta förutsätter inte bara att lärplattor finns tillgängliga i klassrummet. Det kräver även att lärarna känner sig trygga med att använda utrustningen på ett sätt som förstärker deras undervisning. Därför är det viktigt att lärare får den fortbildning och kompetens de behöver […]

Är det formativ bedömning eller bedömning för lärande?

Två vanligt förekommande begrepp men olika innebörd Ja, detta med begrepp och vad de står för är inte lätt. Båda förekommer men står för olika saker. En bedömning anses vara ”formativ” om evidens eller information om elevers förståelse används av olika aktörer (lärare, elever eller klasskamrater) för att anpassa undervisningen och elevernas lärande. Begreppet ”formativ” syftar […]

Studiebesök på Essa Academy Inspirerade

Under några dagar i november var bland andra Edward Jensinger, Gertrud Ek, Elisabeth Bengtsson och Pia Smith på studiebesök på skolan ESSA Academy i Bolton. Syftet med resan var att se hur skolan jobbade med informationsteknik och digitala verktyg. Men helsingborgarna fick mycket mer än så med sig hem.