Så kan du stötta elever med NPF i oroliga tider

Alla barn och elever behöver stöd och hjälp från föräldrar och pedagoger. I oroliga tider kan det vara särskilt viktigt för en del elever att få hjälp att förstå den nya och okända situationen som uppkommit. Här kommer sju strategier som är anpassade för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, i oroliga tider.

För många elever har skolan just nu förflyttats till hemmet och blivit fjärr- och distansskola. Det har i så fall inneburit att rutinerna har ändrats och kontakter med lärare, skolkamrater och vänner har blivit sporadiska. Rädsla för att smittas av coronaviruset och bli sjuk har väckts till liv. Dessa förändringar initierar nya känslor som behöver förstås och hanteras.

Ljiljana Milic Pavlovic, specialpedagog på Pedagogiskt center, har sammanställt bra information för dig som har ett barn eller en elev med NPF. Informationen är en sammanfattning av artikeln Att stödja personer med autism genom oroliga tider av UNC Frank Porter Graham Child Development Institute Autism Team.
Om du vill läsa mer om någon av punkterna eller uttrycken nedan, rekommenderar vi att du läser hela artikeln, där allt finns utförligt förklarat.

Hjälp och stöd i nya situationer

Barn och elever med NPF brukar behöva hjälp och stöd att förstå nya situationer och förändringar. Deras utmaningar kan förknippas med förståelse, kommunikation, svårigheter att förstå det abstrakta och språksvårigheter. De riskerar ångest och depression som förvärras under stress.
I coronatider behöver barn och elever med NPF strukturerad hjälp i vardagen. 

1. Skapa förståelse 

 • Förklara vad coronaviruset är 
 • Förklara varför vi poängterar att tvätta händerna och att hålla avstånd till andra människor 
 • Använd visuellt stöd
 • Använd visuell timer

2. Ge möjligheter att uttrycka sig 

 • Välj lämpligt kommunikationsverktyg
 • Använd uttrycksaktiviteter 

3. Lugnande övningar och coping-strategier

 • Prova självstyrning
 • Lista med träningsaktiviteter
 • Medveten närvaro (appar för mindfulness)

4. Behålla rutiner

 • Använd uppgiftsanalys – plocka ur diskmaskinen, göra mellis mm.

5. Skapa nya rutiner 

 • Skapa dagsschema och/eller veckoschema
 • Lista med inne- och uteaktiviteter
 • Gör val och mål för veckan
 • Använd resurser för rörelse/utveckling/utbildning som är lämpliga för åldern

6. Uppmuntra relationer (på distans)

 • Använd till exempel Google Meet, FaceTime eller SMS 

7. Att vara lyhörd för förändrade beteenden 

 • Använd dig av de krisstöd som finns, exempelvis 1177.se, BRS eller MIND
 • Att stödja personer med autism genom oroliga tider (hela artikeln)

Som anhörig är det lätt att fokusera på hur denna tid av osäkerhet påverkar barnet (barnen) i hemmet, särskilt de med särskilda behov, men denna pandemi har betydande inverkan på alla familjemedlemmar. Anhöriga uppmuntras att prioritera sin egenvård, hur den än ser ut, till exempel med meditation, kontakt med andra föräldrar som förstår situationen, titta på sitt favoritprogram, ta en egen fikapaus eller träna.