Välj skolform
Välj Ämne
Välj kommun

Doktorander i Lärande väcker intresse för vetenskap hos unga

10 januari, 2017

Doktorander i Lärande (DiL) är inspirationsfyllda möten mellan barn eller elever och doktorander. Syftet är att stimulera och väcka nyfikenhet för forskning och kunskap.