Doktorander i Lärande väcker intresse för vetenskap hos unga

porträtt

Doktorander i Lärande (DiL) är inspirationsfyllda möten mellan barn eller elever och doktorander. Syftet är att stimulera och väcka nyfikenhet för forskning och kunskap.

DiL är ett samarbete mellan doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbildningsverksamheter i Familjen Helsingborg. Just nu finns det nära 100 intresserade doktorander med spetskompetens inom en rad olika forskningsområden, som vill komma ut till förskolor och skolor för att presentera sin forskning.

Genom sitt möte och samtal med barn och elever kan doktoranden ge en positiv upplevelse av kunskap och forskning, samt utgöra ett lustfyllt inslag i undervisningen. För doktoranderna utgör mötena i sin tur värdefulla tillfällen att sprida sin kunskap och utveckla sin pedagogiska förmåga.

DiL etablerades i Ängelholms kommun under 2014-2015 och utvidgades under 2016 till fler kommuner inom Familjen Helsingborg.

Frank Fredriksson är projektansvarig och är lärare i grunden. Han har alltid haft en dröm om att föra in ett intresse för vetenskap ännu mer i skolan.

– Jag tror på idén med att någon med spetskompetens kommer in i skolan. Jag tror att det kan öka intresset av utbildning och läsande hos barn och unga. Och att det kan göra vetenskap till en glädjekälla, säger Frank.

DiL vänder sig till alla åldrar och skolformer och det är också ett demokratiprojekt med viljan att synliggöra högre utbildning som en möjlighet för alla, oavsett bakgrund.

Frank tycker det viktiga är att intresset för vetenskap väcks tidigt. Därför är det av stor vikt att projektet vänder sig till alla åldrar. Genom doktorandbesök som väcker nyfikenhet hos barn och elever är målet, på lång sikt, att sänka den tröskel som unga kan uppleva till studier på akademisk nivå.

Hur väljer jag doktorand?

För den som är intresserad av att boka ett doktorandbesök finns all information på DiL:s webbsida.

För att genomföra ett doktorandbesök rekommenderar Frank att de som är intresserade tar kontakt i god tid. Däremot tycker han inte att det är av vikt att besöket anpassas till andra temaarbeten eller projekt som skolan arbetar med. Han ser istället fördelar med att besöket fungerar som ett uppehåll i den vanliga undervisningen och som något som bara är intressant.

– Vi vill förmedla att kunskap i sig är kul! Bara för att det är seriöst ska det inte vara tråkigt. Att kunna någonting riktigt bra är kul, säger Frank.

Hur går besöket till?

Vid ett besök kommer doktoranden till förskolan eller skolan och är med i klassen under en till en och en halv timme. Mötet sker i en mindre grupp för att barnen eller eleverna ska få en så nära kontakt som möjligt med “sin” doktorand och inget får komma emellan eller störa. Poängen är att det ska kunna uppstå en dialog. Enkäter visar att besöken varit spännande och lärorika för både elever och doktorander. Det blir ett utbyte för alla.

– Jag tror att det här projektet kan hjälpa till och sprida positiv energi i skoldiskussionen, säger Frank.

Han berättar vidare om en liten pojke han känner som fick möjlighet att lära sig om hur fladdermusens vingar fungerar och om aerodynamik. Pojken blir så fascinerad av det han lär sig att han utropar: “Pappa! Jag ska bli forskare!”

– Om vi som undervisar står för själva sockerkakan så tror jag att den här typen av besök i skolan kan stå för russinen i kakan!