En resa till vikingatiden

Som en del av vårens ämnesövergripande tema har pedagogerna och eleverna på Tågaborgsskolan i Helsingborg använt green screen för att kunna kliva in i vikingatidens mytomspunna värld.

På Tågaborgsskolan i Helsingborg arbetar vi ofta med arbetsområden. Det innebär att vi jobbar intensivt och ämnesövergripande med ett tema. Under vårterminen har vi arbetat med arbetsområdet Vikingatiden. Arbetsområdet innehåller centralt innehåll och kunskapskrav från historia, religion, svenska och bild.

https://youtu.be/-baQwhR9S70

Det här gänget har gjort en film om livet som träl under vikingatiden.

Arbetar ämnesövergripande

Historia
*Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

*Tolka och visa på spår av historien i vår tid. Använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Religion
*Beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion.

Svenska
*Skriva olika slags texter med tydligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.
*Kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar och förstärker och levandegöra texters budskap.
*Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval och för resonemang om informationens användbarhet.

Bild
*Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.

Vi jobbar ofta i grupper där eleverna lär av varandra. Vid det här arbetsområdet delades eleverna in i grupper om fyra där de tillsammans i gruppen skulle lära sig om ett område. De områden vi hade valt att fokusera på var; handel, vardagsliv, tro, resor och fornminnen. Områdena lottades ut till grupperna.

Gjorde film med green screen

Via en Google Site som vi lärare skapat kunde eleverna läsa sig till fakta om de olika områdena, samt se på några filmer som vi länkat från UR Skola. Den fakta de tyckte var intressant samlade de ihop i en gemensam text och av den texten skapade de sedan ett manus till en film. Filmen spelades in med hjälp av green screen och appen ”Green Screen by Do Ink”. Appen kostar lite men av de appar vi har testat tycker vi att den har varit den bästa att använda.

https://youtu.be/voCalYEPZ58

Här har eleverna åkt bakåt i tiden och hamnat i en vikingaby. Nu måste de hitta ett sätt att hitta tillbaka till sin tid igen.

På bildlektionerna har eleverna skapat rekvisita till sina filmer. De har fått arbeta med lera, kartong, trä, tyg och diverse annat material. Tillsammans har de till exempel skapat svärd, sköldar, smycken, kläder och skepp. Totalt blev det 12 filmer om vikingatiden.

Caisa Skoglund, IKT-pedagog på Tågaborgsskolan i Helsingborg

Caisas privata blogg: cybercaisa.wordpress.com