Här livesänder de sin egen debatt

Enligt läroplanen för år 7-9 ska eleven bland annat lära sig att argumentera. Så när det var dags för årets stora debatt i år 8 på Tågaborgsskolan i Helsingborg, så slog man till ordentligt, med livesändning och röstning i realtid.

Elever står runt höga bordEleverna förbereder sig in i det sista inför det första debattämnet som handlar om flygskatt.

De höga borden står i en halvcirkel, med partisymbolerna fasttejpade på kanten när eleverna i år 8 på Tågaborgsskolan strömmar in i rummet. Några har klätt upp sig i kavaj och slips, andra har gjort egna pins med partisymboler på. Alla är spända inför dagens stora händelse.

De senaste veckorna har lärarna och eleverna i år 8 arbetat ämnesövergripande med ämnet Sveriges styrning. De har gått igenom hur Riksdagen fungerar, Sveriges miljömål och, med tanke på att det är ett valår, satt sig in i de politiska partierna och några av de aktuella frågor som diskuterats under året.

Eleverna har haft minidebatter i svenska och engelska, samt hållit i individuella argumenterande tal i engelska. Och nu är det dags för den stora finalen. Eleverna ska representera de olika riksdagspartierna i en debatt. Och allt ska livesändas.

– Jag tror att eleverna känner att det är mer på riktigt när det finns en mottagare till debatten, att det de gör används i ett större syfte, säger Daniel Ivarsson, lärare i team 8.

I förgrunden syns en partisymbol klippt i papper, i bakgrunden står elever och debatterarEleverna har blivit tilldelade olika partier, och det är deras åsikter och ståndpunkter som framförs under den direktsända debatten.

Träffade politiker innan debatten

Inför debatten har eleverna fått sätta sig in i var de tilldelade partierna står i ett antal frågor.

– De var bland annat nere på Sundstorget och träffade politikerna vid valstugorna innan valet. Där fick de både ta del av det ”egna” partiets åsikter och av de andras motargument. Det är lätt hänt att man glömmer bort att sätta sig in i motståndarens åsikter inför en debatt, men här har de verkligen fått chans att läsa på, säger Daniel Ivarsson.

Livesändningen följs av skolkamraterna

Elever kollar på livesändningen av debattenDebatten visades live i flera av klassrummen under eftermiddagen.

Livesändningen är tillgänglig för hela Tågaborgsskolan, och under eftermiddagen berättar flera lärare att deras klasser bett att få titta på debatten både under och mellan lektionerna.

– Vi filmar debatten med en ipad, och för att få ljudet riktigt skarpt så har vi använt en mikrofon och ett mixerbord som kopplats in i ipaden. Som plattform använder vi ett låst youtubekonto som bara lärarna på skolan kommer åt.

Under livesändningen kan åskådarna även rösta på de olika debattörerna och ställa frågor via Menimeter.

Digitalisering är en del av vardagen

Lärare står i gruppLena Nilsson, Robin Mellberg och Bonnie Djurberg i team 8 på Tågaborgsskolan höll i trådarna.

För vissa kanske det kan kännas nervöst att få en examinerande uppgift filmad och visad för hela skolan, men det är ingenting som märks av hos eleverna i år 8 på Tågaborgsskolan. Att använda sig av film i undervisningen verkar snarare vara en självklarhet, något som Daniel Ivarsson bekräftar.

– Vi är väldigt digitalt inriktade, och har inga direkta läroböcker utan jobbar istället med datorer. Det öppnar upp för att anpassa lektionerna efter aktuella frågor, samtidigt som det ställer krav på eleverna att ständigt vara källkritiska, säger han.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten