Kan du genomskåda?

Du behöver bara fem ord – granska, fråga, analysera, skapa och samtala – för att greppa din omvärld och ta del av din samtid.

På urplay.se/genomskåda finns ett urval av program som visar dig hur du tar makten över budskapen och enklare kan skilja på sant och falskt när du tar del av allt som sägs och skrivs och syns i tidningar, sociala medier, radio och tv och alla andra kanaler.

Ett av UR:s fokusområden handlar om MIK, Medie- och informationskunnighet. Därför har de skapat en sajt som samlar ett urval av program ur deras utbud, som bidrar till att du fördjupar dina kunskaper inom MIK. Här finns program som passar både dina elever och för dig som lärare, för egen fortbildning.

Så här beskriver UR själva sin idé:

Vår uppfattning om verkligheten påverkas av många olika sorters information via olika kanaler. Vi möts av alla möjliga budskap och fakta i morgontidningen, mobilen, på nätet, i bussen, vid kaffeautomaten och i radio och tv.

I dagens informationsflöde där algoritmer, dolda avsändare och filterbubblor samsas med korrekt fakta, politiska budskap, reklam och propaganda gäller det att ta makten över budskapen. Det handlar om att kunna sålla och värdera informationen. Att skilja på sant, falskt och spännande rykten – innan du bildar din åsikt, gör din röst hörd eller delar vidare.

Du kan skaffa dig kunskaper om hur medier, plattformar och nätverk fungerar. På så sätt kan du själv delta och utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Varför gör UR en MIK-satsning nu?

För UR har medie- och informationskunnighet varit en het fråga länge. Redan 1998 gjorde de till exempel radioprogrammet ”Behöver lärare vara mediekunniga?”, så de har haft ögonen på medie- och informationskunnighet i många, många år. Nu när den nationella satsningen på MIK-kunskaper för alla i Sverige är UR en självklar aktör. (Läs mer om detta i blogginlägget – Nationell satsning på MIK ska hjälpa medborgaren att navigera i en digitaliserad värld)

Varför är lärare så viktiga i arbetet med MIK?

Lärare har en helt unik möjlighet att – varje dag – stötta, vägleda och utbilda morgondagens vuxna i de här frågorna. Dock är det inte alltid så enkelt att själv bottna hundraprocentigt, därför är det viktigt att lärarna får så bra förutsättningar som möjligt. Här kan till exempel UR stötta lärare både med utbud som går att använda i undervisningen, men också konkret med exempelvis lärarhandledningar. och även mediakatalogen innehåller många andra program som kompletterar URs utbud.

Hur ser UR:s MIK-uppdrag ut och vilka konkreta insatser gör de nu och framåt?

Det UR konkret gör nu är att lansera konceptet ”Genomskåda – fem sätt att greppa din omvärld” så att användarna via den samlingssidan hittar många av de program som genom åren har skapats inom det här området. Dessutom fortsätter UR förstås att göra program.
På ett övergripande plan kan sägas att UR inför nästa sändningstillstånd – det som börjar gälla nu vid årsskiftet – pekas ut att ha ett särskilt ansvar för att stärka medie- och informationskunnighet.