Nationell satsning på MIK ska hjälpa medborgaren att navigera i en digitaliserad värld

Just nu pågår i Sverige en kraftsamling för ökad medie- och informationskunnighet, MIK. En satsning med sikte på att vi alla ska kunna navigera i en alltmer komplex och digitaliserad värld, med utmaningar som polarisering, desinformation och näthat.

Satsningen är ett samarbete mellan olika aktörer som arbetar med MIK-frågor.
En komplett lista på aktörer som bidrar till stärkt motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat inkl. medie- och informationskunnighet i Sverige hittar du här.

Vill öka människors motståndskraft mot desinformation

Regeringen har beslutat om kommittédirektiv till en nationell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK). Uppdraget innebär att arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.

Uppdraget gavs till forskaren Carl Heath och han leder en kommitté som heter ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet” eller kort ”Det demokratiska samtalet”. Läs mer om sajten Det demokratiska samtalet här.

Deltagande och delaktighet i demokratin

I regeringens beslut om direktiv till kommittén står det att de ska arbeta med frågan om hur digitala miljöer påverkar människors deltagande och delaktighet i demokratin, med särskilt fokus på utmaningar som desinformation, propaganda och näthat. Det handlar om hur vi i Sverige kan upprätthålla ett väl fungerande, inkluderande och öppet demokratiskt samtal, där alla medborgare känner att de vill och kan delta.

Givetvis påverkar detta också hur vi undervisar våra elever för att förbereda dem för vårt framtida samhälle också! Regeringen lyfter särskilt fram vikten av att alla medborgare får möjlighet att utveckla det som kallas medie- och informationskunnighet (MIK), dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Nätverk för aktörer som arbetar med MIK

Samtidigt har även Regeringen gett Statens Medieråd ett särskilt uppdrag att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK).
I uppdraget ingår att bygga upp ett nätverk för aktörer som arbetar med MIK-frågor, skapa en plattform för att kunna sprida kunskap och information samt att ytterligare kartlägga utvecklingen inom MIK-området. Regeringen betonar att en del av uppdraget är att samverka med både statliga och icke-statliga aktörer. Det kan exempelvis röra sig om andra nationella myndigheter, skol- och biblioteksväsendet och civilsamhället.

Varför är det här intressant för dig som lärare?

Även i den nya läroplanen finns redan mycket som talar om hur vi ska arbeta med de MIK-relaterade frågorna i alla ämnen. Du ska hjälpa till att utveckla eleverna till att bli fullvärdiga medborgare i ett demokratiskt samhälle som ställer krav på en relativt hög digital kompetens hos oss alla.

Mina bästa tips på var du kan hitta bra material som lärare om du vill ha hjälp med att hålla ett MIK-perspektiv i din undervisning är Utbildningsradion – du hittar allt i URPlay och i vår mediakatalog och Statens medieråd. De har tillsammans massor med bra material, filmer och ljudprogram som du kan använda.

Kontakta gärna mig om du vill ha hjälp på specifika tips beroende på vad du ska jobba med för tema!

Fler blogginlägg om MIK-satsningen kommer under hösten, med handfasta tips på bra program, lektionsförslag och användbart material!

Boktips

Tre intressanta böcker att läsa om du vill ha hjälp med att förstå vikten av att jobba med källkritik, (MIK) och komma igång med arbetet i klassrummet.

  • Viralgranskarens handbok – Källkritik och självförsvar på nätet av Åsa Larsson & Linnéa Jonjons. Jag tycker den ger en förståelse för hur och varför fejkade påståenden spridits i Sverige så ofta under de senaste åren och praktiska tips på hur du kan genomskåda bluffar och lögner.
  • ”Jag skiter i att det är fejk det är förfärligt ändå” – Om myter på nätet, fejkade berättelser och vikten av källkritik av Jack Werner. En bok som på ett underhållande sätt lär dig att känna igen, genomskåda och leva med virala skrönor. Många bra exempel som kommer fånga elever och fungera bra att använda i klassrummet .
  • Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren. Den här boken ger dig konkreta exempel på hur du kan utforma dina lektioner för att utveckla elevernas digitala källkritiska förmåga och allt bygger på den senaste forskningen på området.

Läs gärna också Statens medieråds rapporter, som ger dig en bra inblick i barn och ungas vardag på nätet och i sociala medier idag. Det är alltid bra att utgå från deras egen verklighet.

Rapporter och dokument som kan vara av intresse i sammanhanget:

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet, Dir 2018:88

> Uppdrag till Statens medieråd att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK)

> Lägesrapport, Statens medieråds uppdrag att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet


FAKTA: MIK eller digital kompetens?

Begreppen har olika ursprung (MIK härstammar från Unesco, medan digital kompetens är en av EU-kommissionens åtta listade nyckelkompetenser för ett livslångt lärande) och används i olika utsträckning inom olika politikområden.