Modersmålslärarna i Helsingborg på SETT SYD 2016

För andra året i rad fick modersmålslärarna från modersmålsenheten i Helsingborg möjlighet till två heldagar fyllda med kompetensutveckling. Vi såg fram emot att kunna inspireras, ta del av digitala verktyg, utvecklande samtal, forskningsrapporter och skolutveckling på Malmömässan. Det erbjöds olika föreläsningar, som vi redan hade hört talas om eller som ämnesmässigt var intressant för oss. Med ett planerat föreläsningsschema i fickan lämnade vi Helsingborg vid 8-tiden.

sett syd 16

Våra samlade ”Highlights”

Väl framme  var det bara att kliva in i den stora Malmömässan, ta en titt på kartan och skynda sig till föreläsningen.

Låt din hjärna blomma

En av de mest populära föreläsningar året innan fick som tur var en repris:  Låt din hjärna blomma med Ulrika Ahlquist. Flera kollegor hade redan varit där förra år och valde att besöka den igen. Föreläsningen handlade om hur hjärnan fungerar hos vuxna och barn. Vilka endorfiner, transmitters och hormoner som påverkar hjärnan och hur olika aktiviteter påverkar dessa kemikalier; som sömnbrist, fysisk aktivitet, skratt, repetition, variation etc. Vi visste redan att fysiskt aktivitet är bra för hälsan, men det är nu vetenskapligt bevisat att hjärnan också fungerar mycket bättre. Det funkar bra att låta elever vara fysiskt aktiv i klassrummet då och då! Det är mycket viktigt att förstå hjärnan och lärandet och hur detta ligger till grund för hälsa, motivation och livslång nyfikenhet.

Koppling till Lgr11 kapitel 2 – vårt uppdrag i modersmålsundervisning:

  • eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Läsning mitt i bruset – att utveckla digital läsförståelse

Frida Monséns föreläsning var en av favoriterna. Vi modersmålslärare använder redan digitala verktyg i undervisningen. Frida visade hur vi kan använda även sökning av information och fakta för ett språkutvecklande arbetssätt. Men hur påverkar det elevernas läsförståelse? Vad måste vi lärare tänka på och fokusera att utveckla? Frida talade om lärarens dubbla utmaning:

  1. Att lära eleverna hantera digitala medier på ett bra sätt så att innehållet hamnar i fokus.
  2. Att eleverna ska utveckla goda strategier för digital läsning.

För att kunna utveckla och digitalisera vår undervisning funderar vi modersmålslärare över om de nya digitala verktyg som finns skulle kunna främja elevernas lärande och på vilket sätt. Det digitala klassrummet är flerspråkigt och erbjuder många olika arbetssätt och metoder för oss. För att utveckla verksamheten och alla modersmålslärarnas kompetens använder vi oss av regelbundna träffar och kollegialt lärande där vi sprider våra individuella kunskaper och erfarenheter om att arbeta med de olika digitala verktyg som skolorna använder.

Koppling till Lgr11 kapitel 2 – vårt uppdrag i modersmålsundervisning:

  • eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
  • eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Läs mer på bloggen Fridas digitala klassrum

Språk utan internet – internet utan språk

Mia Smith lyfte fram hur viktigt det är att utveckla språkundervisningen och skapa förutsättningar för eleverna att ta sig an den digitala världen på rätt väg. Hur kan vi arbeta till exempel med förmågorna att kunna lokalisera, analysera, sammanställa och kommunicera information. På Mias blogg finns massor av goda tips och material.

Koppling till Lgr11 kapitel 2 – vårt uppdrag i modersmålsundervisning:

  • eleverna ska kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • eleverna ska kunna använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

Läs mer på bloggen Mias klassrum

Exempel på digitala verktyg som inspirerade oss och som vi tänker testa i undervisningen

Våra elever kommer med olika tekniska förutsättningar (iPad, chromebook, PC) och digitala förkunskaper till modersmålsundervisning. Därför är det avgörande att kunna anpassa vårt arbetssätt med hjälp av olika digitala verktyg.

Kollegialt lärande och reflektioner efter SETT SYD

sett syd 3

Under våra två dagar på SETT SYD var det också viktigt att umgås med kollegorna och samtala om alla nya intryck och idéer.

Efter SETT SYD träffades hela modersmålsenheten för att diskutera reflektioner och lärdomar från Malmö.  Var och en av kollegorna gjorde en GLL – Gjort, Lärt och Listat ut , som verktyg för utvärdering och reflektion. Efter vårt gemensamma  kollegiala lärande och fördjupade diskussioner utifrån våra enskilda GLL:er kunde vi sammanfatta dagarna:

  • Alla kände att de hade tagit med sig någon praktisk tips eller idé som nu skulle kunna användas i klassrummet; digital eller inte.
  • Vi ser fram emot nästa års mässa och hoppas att det också kommer att finnas en föreläsning som handlar om modersmålsundervisning eller studiehandledning.

Vårt besök på SETT SYD  var inte bara kompetensutveckling utan bidrog också till teambuilding inom Modersmålsenheten. Vi behöver varandra för att lyckas med vårt uppdrag – Att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar till lärande och utveckling!

SETT SYD 2