Poetiska ord ger barnen fler möjligheter för drömmar och kreativitet

Under 2021 är både förskolor och grundskolor i Helsingborg engagerade i Skapande skola. En av de grupper som sökt och fått pengar är äldre gruppen på Flohem förskola. Där har barnen arbetat utifrån boken På natten flyger vi som inspirerat till flera olika uttryckssätt.

Maria park förskola och Flohem förskola har under läsåret 20/21 arbetat med den gemensamma utgångspunkten Förändring – Förundran som också blivit deras projektrubrik. Syftet var att alla barn ska få uppleva självständighet och tillit till sin egen förmåga. Känna den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Ett led i vårt arbete mot en hållbar framtid med våra världsmedborgare.

Det skapande projektet med författaren Hannah Arnesen passade perfekt in i den gemensamma utgångspunkten.

Planering inför projektet

Åsa Knutsson och Helena Lundin, förskollärare på Flohems förskola äldre grupp under arbetet.

– I äldre gruppen med 3-6 åringar bestämde vi oss tidigt för att utgå från en skönlitterär bok och arbeta hundra-språkligt med den, med många olika uttryckssätt. Med hjälp av vår skolbibliotekarie Monia Björkman valde vi boken ”På natten flyger vi” av Hannah Arnesen. Vi tyckte att illustrationerna var fantastiska och de i kombination med texten skulle kunna ge många möjligheter för drömmar och kreativitet. Orden är poetiskt skrivna vilket skulle kunna utmana barnen i betydelse, ord och meningar. Vi tänkte att boken skulle inspirera oss till flera olika uttryckssätt, estetiska upplevelser såsom skapande, dans, musik, berättande, poesi, konst, skrivande, foto och film. Det kändes solklart att boken kunde samspela med vår projektrubrik Förändring-Förundran.

I arbetslaget var de tre kollegor som planerade och arbetade med projektet. På grund av pandemin förändrades arbetslaget under året och bibliotekarie Monia fick tyvärr inte delat aktivt på plats. Däremot kom Monia med många goda tips och råd om på vilka olika sätt gruppen skulle kunna arbeta med en bok.

– Efter lite funderingar bestämde vi oss för att låta barnens möte med boken ske successivt, ett uppslag i taget. Vi skulle alltså inte läsa boken från pärm till pärm som man brukar göra utan stanna upp efter varje nytt uppslag för att kunna reflektera, samtala, drömma, fantisera, skapa, uppleva och repetera. Att i varje boksamtal skapa förutsättningar för att starta kreativa processer. Vi ville att barnens tankar skulle lyftas fram i projektet.

En ny bok blir till

– I projektet ville vi arbeta tillsammans med författaren Hannah Arnesen. Tanken var att hon skulle komma till vår förskola och träffa barnen för workshops. Det bokade vi in men fick justeras eftersom pandemin fortsatte. Det blev istället en digital workshop, eller egentligen tre eftersom vi delade in barnen i tre mindre grupper för ökad delaktighet och kvalitet på mötet.

Hannah berättade för barnen vad en författare gör och att hon även är illustratör och vad det är. Hon läste boken för barnen och berättade för dem om vissa ”figurer” som syntes i boken att det var hon själv och hennes bröder när de var små. Hannah frågade sedan barnen om de ville hjälpa henne att göra en ny bok, och det ville de.

– Barnen fick i den processen tänka efter vad de gör på dagen och vad de drömmer om eller förvandlas till på natten. De illustrerade detta på två teckningar och berättade för oss vuxna vilken text vi skulle skriva till. Utifrån Hannahs instruktioner klistrade vi in dessa i den tomma bok som Hannah skickat till oss i förväg. I slutet av workshopen läste vi den nya boken med barnens texter och illustrationer för Hannah som åter var med på länk.

Det blir inte alltid som man tänkt sig

– Vi hade även planerat in och bokat buss till Dunkers för att dansa och dramatisera våra drömmar med en danspedagog och dramapedagog vid flera tillfällen under våren. Hur är det att vara ett äpple i ett träd på natten… eller i en dröm där sommaren aldrig tar slut? men Dunkers stängde så vi fick avboka. Istället har vi drömt och fantiserat och skapat på förskolan. Under hela hösten, vintern och nu på våren har vi genom boken upplevt en mängd olika skapande processer. Boken och barnens funderingar har visat oss vägen. Barnen har blandat färg för att få fram rätt nyanser, provat olika verktyg, redskap, skrivit bokstäver och ord, byggt låd-hus av kartong till staden från boken, skapat små figurer av olika material samt provat grålera. Allt utifrån barnens tolkningar av bokens berättelse och bildspråk.

Den skapande processen

– Professor Carla Rinaldi, Reggio Emilia, Italien, har beskrivit det ungefär såhär: ”Vi behöver erbjuda barnen och oss själva en verklighet och en vision om världen, där den gjorda ordningen och organisationen kan förändras, tack vare önskningar, rättigheter och drömmar…”

Rektor Marianne Björklund Perssons tankar om projektet.

– Att barnen får möta många olika uttrycksformer berikar deras utveckling. Lusten att prova själv väcks, att utforska och upptäcka material, tekniker och metoder. Vi skapar gärna förutsättningar som man kanske inte kan göra hemma, till exempel möta och samarbeta med författare, konstnärer och musiker över tid. Kultur kan vara så mycket, vi har turen att kunna föra samman barn och kulturarbetare så de inspirerar varandra vidare.

Text: Josefine Hultén, kommunikatör och redaktör för Pedagogsajten.