Programmering och digitala verktyg som uttrycksmedel

På de tre förskolorna Kristallen, Ametisten och Diamanten på Drottninghög är Bluebots, greenscreen och projektioner digitala verktyg som ingår i barnens vardag.

Sven Stedt, förstelärare i förskolan, Johanna Larsson Ljungdahl, förstelärare i förskolan och Kim Ejdelind, IKT-pedagog har efter en utbildning i programmering på Pedagogiskt center börjat prova sig fram i sina barngrupper.

Varför arbetar ni med programmering på era förskolor?

Vi har valt att introducera våra barn till enkel programmering med bluebots för att de ska bygga upp en förståelse för att det är människor som vi, som styr med våra kommandon. Mycket i vårt samhälle är byggt på programmering, och det vill vi rikta våra barns blickar mot. Genom att ge instruktioner till vår bluebot och trycka på de olika pilarna skapar barnen olika algoritmer, som ett recept. För de allra yngsta barnen är det värdefullt att bara få förundras över att ett knapptryck ger en konsekvens, vi vill ge barnen lust och nyfikenhet att förstå hur sambandet fungerar.

Vi utmanar barnen där de befinner sig och ger de barn som förstår sambandet mellan kommando och reaktion vidare utmaningar. Hur kan vi bygga en bana som passar algoritmen? Kan två bluebots mötas? Hur gör vi då? Hur ser algoritmen ut om de ska backa? I samband med den nya nationella IT-strategin känner vi att det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete tillsammans med barnen.

Vad har ni för tips till den som vill arbeta med programmering i förskolan?

Att börja med programmering med barnen kan kännas nytt och främmande. Ett tips är att undersöka tillsammans med barnen. Det är ett bra tillfälle att utforska något på någorlunda samma erfarenhet. Att som pedagog ge sig hän mot något som vi inte har ett färdigt svar på.

Hur arbetar ni med olika digitala verktyg?

Vi tänker att digitala verktyg skall vara tillgängliga liksom annat material. Barnen ska bli bekanta med dessa verktyg och se dem som ett uttrycksmedel. Vi vill ge ett alternativ till spel och appar som har underhållning som största syfte. Vi vill att barnen använder våra digitala verktyg till att skapa nytt, men också att kunna titta bakåt på sådant vi gjort och upplevt.

Alla avdelningar har minst en projektor. Dessa använder vi till att med projektioner ändra och förstärka våra lärmiljöer. Ett viktigt användningsområde är att visa bilder och film från vår dokumentation. Barnen ges möjlighet att reflektera. Bilder och film gör processer tydliga och fungerar som stöd för språket. Det ger också oss pedagoger ytterligare tid att se hur våra projekt utvecklas.

Vi har god tillgång till ipads där många appar kan bli ytterligare ett redskap. Vår ambition är att barnen skall bli producenter istället för att bara använda våra digitala verktyg som konsumenter. Det ska gynna samtal och samarbete. En app som vi använder är green screen by do ink. Vi tycker att den är lätt att använda och ger oss möjlighet att flytta oss till olika miljöer. Inne kan bli ute hur lätt som helst.

De äldre barnen har provat att göra animeringar, ytterligare ett språk. Detta arbete har gett  ett nytt sätt att uttrycka sig på.

Alla avdelningar har bluebots. De yngre barnen förundras över att de genom att trycka på knappar kan påverka bluebotens rörelser och att den upprepar dessa. Att sätta en penna på blueboten så att den ritar sin väg sysselsatte och förundrade såväl yngre och äldre barn. De äldre barnen utmanade vi med att de skulle programmera bluebotarna så att de kunde följa banor som vi byggde tillsammans. Här kan vi utmana oss i oändlighet.

Hur resonerar ni kring begreppet digital kompetens och datalogiskt tänkande?

Genom att erbjuda barnen digitala verktyg i den pedagogiska miljön får de också likvärdig möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och att hantera de olika verktygen. Men det handlar inte bara om att hantera verktygen utan också förstå hur de kan tillföra något i miljön, i leken eller i skapandet. Datalogiskt tänkande skulle man kunna förklara med att man tänker på ett logiskt, kreativt problemlösande sätt. Genom att arbeta med bluebots, lärplattor och digitala mikroskop kan barnen undersöka och utforska samt få utlopp för sin nyfikenhet. Att erbjuda barnen programmering ser vi som en viktig del i att bli en producent. Det flyttar fokus från ett görande till en skapande process. Barnen skapar med sina enkla program sina egna recept mot ett mål. Att se att en process består av många delar som binds samman till en helhet tror vi kan vara bra att ha med sig i många olika situationer.

Vilka processer och reaktioner kan ni se hos barnen?

Vi ser att barnen är förundrade och intresserade av programmering. Från att från början mest fokuserat på själva blueboten till att mer och mer intressera sig för hur de kan påverka hur den rör sig och vad den kan göra. Vi har provat lite Scratch Jr med några av de äldsta barnen. Där ser barnen resultatet i bild på ipaden. Vi såg inte samma intresse för detta som vi sett med bluebots.