Att systematiskt kvalitetssäkra ett fritidshem – Maria Parkmodellen

Förra hösten började vi läsa in oss på de nya Allmänna råden på våra veckovisa möten med Team Fritids, för att därefter diskutera de olika delarna. Frågorna vi hela tiden återkom till var, kraftigt förenklat, ”hur kan vi vara säkra på att det vi gör är det vi ska göra, och hur vet vi att vi når dit vi har tänkt oss?”. 

Vi hamnade i många och långa diskussioner och funderingar kring att kvalitetssäkra systematiskt, hur vi gjorde i dagsläget på våra olika avdelningar, hur vi skulle kunna vidareutveckla våra nuvarande arbetssätt och hur vi skulle kunna knyta ihop säcken. Vi började leta svar på våra funderingar i olika fritidspedagogforum, på facebook, i bekantskapskretsen, på kurser – ja, vi fiskade kort sagt lite varsomhelst.

Men vi hittade inte så många svar, utan insåg att för att kunna kvalitetssäkra vårt växande fritidshem på ett systematiskt och likvärdigt sätt för alla våra avdelningar (som i år är sex stycken till antalet, med totalt 270 inskrivna barn), behövde helt enkelt vi uppfinna hjulet själva. Så då gjorde vi det. Vi tillsatte en utvecklingsgrupp, som bestod av undertecknad, och ytterligare tre fritidspedagoger (Sandra, Maria & Micke) med nästan löjligt stort intresse för kvalitetsarbete, och så gjorde vi vårt eget hjul. Själv är bäste dräng helt enkelt.

Vi fick under vårterminen tid till förfogande för att arbeta fram en modell med årsklocka, mallar, ansvarsfördelning, verksamhetsplaner och andra dokument. Under pågående termin ”testkörde” vi även de flesta dokumenten och arbetssätten på min och Sandras avdelning. Mellan våra träffar i utvecklingsgruppen uppdaterade vi övriga kollegor och tog in deras reflektioner på vårt pågående arbete. Våra grundtankar är att det systematiska och återkommande ska underlätta det vardagliga arbetet, det ska skapa likvärdighet och säkra hög kvalitet, och i slutändan av ett läsår ska säcken knytas ihop – för att sedan starta om igen.

I juni fick vi möjlighet att dels presentera vårt arbete för alla pedagoger på skolan, och därefter disponera större delen av en stängningsdag för att introducera fritidspedagogkollegorna i det arbete som vi nu är igång med, på hela fritidshemmet, på alla våra sex avdelningar! Systematiskt kvalitetsarbete behöver inte vara svårt och krångligt, däremot är det spännande, det är roligt, det är inspirerande, det är utmanande, det är utvecklande!

Vi tänker att det faktiskt är helt onödigt att man uppfinner det där hjulet om och om igen. Därför tänkte vi dela med oss av vår modell, hur vi valt att göra. Vi kommer att fokusera på att delge konkreta tips och idéer, visa material och förhoppningsvis ge inspiration till att börja kvalitetssäkra systematiskt på fler fritidshem.

Text: Pernilla Prahl, Fritidspedagog-Teamledare Fritidshem, Maria Parkskolan