Avslutat värdegrundstema på Ättekullaskolans högstadium

Avslutat värdegrundstema på Ättekullaskolans högstadium

För en tid sedan skrev jag om ett påbörjat värdegrundsarbete med fokus på Olweus på engelska på högstadiet. Projektet har fallit väl ut och jag ska berätta lite om hur jag arbetade och om reaktioner från elever samt föräldrar. Som medlem i Olweus-gruppen på skolan är det extra viktigt att jobba aktivt mot mobbning och kränkande beteenden. Här kan du läsa om bakgrunden till projektet, ”Värdegrundsarbete och anti-mobbning i ämnet engelska som tema”.

Hur har jag arbetat med projektet?

Jag skapade först en liten flipp-film där jag kort berättar om anti-mobbning och syftet med arbetet samt vad det ska mynna ut i. Eleverna fick två faktablad; ett ur mobbarens perspektiv och ett ur offrets perspektiv med tillhörande glosor. Alla glosor är inlästa av mig och tillgängliga som mp3:or på min hemsida. Eleverna fick även jobba med ”Classroom rules” som är fem olika postrar med olika budskap som jag berättade om i mitt förra inlägg. Elever jobbade med alla arbetsuppgifter inne i Google Classroom. Alla glosprov gjorde de online via Google forms och fick resultaten självrättat mailat till dem via insticket Flubaroo.

https://www.youtube.com/watch?v=5WXvHazST20

Alla elever fick i grupper skapa en digital presentation som skulle vara en kampanj mot anti-mobbning och anti-grooming. Resultatet blev riktigt bra. De tog verkligen arbetet på allvar och gjorde fina presentationer. De flesta jobbade med PowToons, Google Presentations och AniMaker.

Vi såg även filmen ”Trust” och diskuterade farorna på nätet, i synnerhet angående begreppet ”grooming”. Alla arbetsuppgifter kring detta jobbade vi med inne i Google Classroom.

Jag har även jobbat med självkänsla utifrån Utbudets gratismaterial ”Om ungdomars självkänsla – Inspirationsmaterial- och arbetsmaterial till filmen om ungdomars självkänsla”. Det är en jättebra bok med övningar och diskussionsfrågor som är knutna till mobbning och självkänsla. Detta material jobbade jag med på Klasstiden/Olweus varje måndag och fredag sammanlagt en timme i veckan.

Hur har reaktionerna varit från föräldrar och elever?

Jag har mottagit fin respons från  föräldrar i årskurs sju. Det här fick jag veta av några kollegor på skolan som fått mail samt pratat om på utvecklingssamtal och telefonsamtal. Nedan är ett utdrag från en mailkonversation:

”Tack Camilla för att du har arbetat med mobbning med våra barn. Min son berättade att han gick mellan ett bråk med yngre barn och hans klasskamrater stödde honom för att hjälpa den utsatte. Min son och hans vänner hittade modet eftersom du gav dem mod, självkänsla och medmänsklighet. Det är viktig att vi alla står upp för varandra. Att du dessutom jobbat med mobbning på engelska är beundransvärt. Du anar inte hur duktiga våra barn har blivit på engelska på så kort tid. Tack igen Camilla och vi är stolta över att just du är LärarinnanGöransson från Ättekulla”.

Det är jätteviktigt att uppmuntra barnen att ta tag i problem och situationer som uppstår på skolgården som vi lärare inte alltid hinner se när vi är ute och rastvaktar. Jag gav pojkarna rejält med beröm och de kände sig riktigt stolta.

Vidare berättade många av mina elevers föräldrar på utvecklingssamtalen att de tycktes se en positiv förändring hos deras barn både vad det gäller språkbruk och även kunskapsmässigt. Kunskapsmässigt syftade inte bara på det engelska språket utan även social kompetens.  Eleverna i årskurs sju har själva upplevt arbetet som mycket positivt och viktigt. I synnerhet i samband med Morgans Mission som gick på SVT. Många av eleverna kände igen sig både från mobbarens och offrets perspektiv. Bland niorna och deras föräldrar var också reaktionerna enbart positiva. Det jag fick höra var att detta behövdes verkligen tas upp på Ättekullaskolan och att jag var modig nog att driva detta viktiga arbete.

Även om projektet är över innebär detta inte att vi slutar arbeta med värdegrundsarbete och anti-mobbning. Detta arbete ska genomsyra vår vardag ute på skolan och i andra skolor runt om i Sverige. Jag har nu delat med mig av mina arbetsmetoder som har fungerat riktigt bra i mina klasser som jag undervisar på Ättekullaskolan. Jag hoppas att jag inspirerat fler lärare att synliggöra arbetet med mobbning på nätet.

Inom kort kommer jag att berätta om hur jag jobbar med lässtrategier och har just inlett ett omfattande lästema för att öka läsförståelsen hos mina elever på högstadiet i ämnet svenska.

Camilla Göransson