Utforska arbetsmarknaden med en ”bank” för studiebesök

Visst vore det användbart med en ”bank” av kontakter för att göra studiebesök med våra barn och elever i Höganäs?

Istället för att jaga egna studiebesök, med hjälp av vänner och bekanta eller privata kontakter så skulle man kunna gå in i ”banken” (Länkad till Fronter) för att få kontaktuppgifter till och information om verksamma företag, kommunala sektioner och föreningar som är villiga och ser möjligheter med att ta emot studiebesök.
Skolan existerar även utanför skolans lokaler och ett av dess uppdrag är, att med koppling till läroplanen, presentera världen utanför.

Det blir ännu mer angeläget att genomföra studiebesök då alla skolor, i alla ämnen, ska koppla undervisningen till arbetslivet.
I samband med att allt fler skolor avskaffar PRAO, Praktisk Yrkeslivsorientering, så genomför Skolverket, Arbetsförmedlingen och Region Skåne just nu fortbildningar för pedagoger och skolledare med avsikt att förmå skolor att arbeta mer systematiskt med att förbereda eleverna för det kommande arbetslivet. Skolorna ska planera för mer stadigvarande arbetsmetoder, som inte bygger på enskilda pedagogers intressen, och som ska fungera även om eleverna byter lärare eller rektor.

Det betyder att vi måste arbeta efter ett långsiktigt tänk och fungerande planer för att aktivt väva in livet utanför. Eleverna ska förberedas för den arbetsmarknad som är aktuell när det är dags att kliva ut, de ska kunna försörja sig.

De flesta grundskolor är redan igång med arbetet, som ska ha arbetsliv och genus i fokus.

sheep

En av utmaningarna är att få med alla pedagoger och skolledare på tåget, men när man ser barnens glädje, nyvaknade intresse och framförallt deras ökade motivation (det finns en mening med att arbeta med matematik även om man är fårfarmare), så finns ingen tvekan.

Att veta vad man måste kunna i praktiken, ökar motivationen till att förbättra sina förmågor. Betyg i all ära men den inre motivationen leder längst (James Nottingham).

Idag kan äldre elever i Höganäs delta vid så kallad Speeddating med representanter för olika yrkesgrupper och Ung Företagsamhets aktiviteter och projekt . Jag skulle gärna se ett samarbete uppåt i skolan för att även stimulera yngre elever det vill säga att till exempel Kullagymnasiets elever kommer till sina gamla skolor och berättar om vad man gör och vilka förmågor man behöver öva extra på (reklam för Kullagymnasiet på kuppen?). Men den största delen av arbetslivsförberedelser utgörs av studiebesök.

Barnen i Höganäs är väl värda att investera i – med hjälp av ”banken” skulle eleverna kunna få fler möjligheter att utforska det som erbjuds i vår egen kommun.

Text: Birgitta Stjernström Cronberg/ Nyhamnsskolan Höganäs