Bokprojekt väcker språkintresse på förskola

Genom att arbeta kring en sagobok under en längre period väcks barnens intresse för såväl språk som naturvetenskapliga ämnen. Det syns inte minst på de kommunala förskolorna i Ödåkra där man har boken ”Promenad” som Tema.

Det här läsåret arbetar vi på de kommunala förskolorna i Ödåkra utanför Helsingborg med den fantastiska boken “Promenad” skriven av Lotta Olsson & Maria Jönsson. I boken möter vi en rad olika karaktärer där man får kika in i deras hus, som erbjuder massvis med färger och detaljer.

Vid valet av bok behöver en rad kriterier uppfyllas: bland annat att bilderna ska vara inspirerande och väcka nyfikenhet, skapa engagemang och inbjuda till samtal och reflektion. Med sagoboken som grund inspireras både barn och pedagoger till att arbeta med olika sorters projekt, som innefattar flera olika läroplansmål.

Språk och kommunikation

Avdelningen Spelevinken, på Björka förskola berättar:

“En dag kom Sixten och ”Rymd-Elmer”, en karaktär från boken ”Promenad”, på besök till förskolan i sin rymdraket. De berättade för oss att de hade gått i rymdskola för att lära sig om rymden.

Detta inspirerade barnen till att leka skola, det började med att de lekte rymdskola men har mynnat ut i ett intresse kring bokstäver och hur man skriver olika ord. Eftersom vi har fördelen att barnen pratar olika språk lär de varandra vad olika saker heter på deras modersmål och hur man skriver de olika bokstäverna på till exempel Arabiska.

Genom denna lek sprider sig intresset för skriftspråket till de flesta barnen på avdelningen. Barnen kommer och visar oss vad de har skrivit och vill ha vår hjälp att skriva före så att de kan skriva efter. Detta utmanar oss att erbjuda olika möjligheter i vår lärmiljö som utmanar barnen vidare i intresset för skriftspråket. Vi har till exempel gjort olika ordlådor och gett dem möjlighet att skriva i sand.”

  • ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”. Läroplanen för förskolan 98/16.
Här utmanas barnen i deras intresse för skriftspråket med ett spännande material!

Naturvetenskap och Teknik

Barnen på avdelning Hagen, på Tuvehagens förskola, har också fastnat för karaktären “Rymd-Elmer”. Barnen har studerat bilden på hans hus i boken och fastnat för något som syns på bilden, nämligen en ljudvåg – som de själva benämner det som. Ur rymdtemat har har ett spännande projekt kring fenomenet ljud vuxit fram, som innefattar experiment av olika slag. Burktelefoner har skapats, instrument av olika naturmaterial – hur låter stenar och pinnar i en mjölkkartong egentligen?

Barnen har även genom en app i iPaden kunnat utforska sin egen röst och hur olika ljudvågorna kan se ut om man pratar starkt eller svagt. Barnen har ställt många spännande hypoteser och fördjupat sin kunskap om ljud.

Ett spännande experiment Hagen-barnen sysslade med, hur ska vi kunna isolera ljudet i lådan?
Barnen hade massa spännande förslag!
  • “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för naturvetenskap (..) samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen.” Läroplanen för förskolan 98/16.

Delaktighet och inflytande

Tuvan-barnen, på Tuvehagens förskola, har arbetat med karaktären “Dykar-Berit” där barnen visat stort intresse för hajar. Barnen spekulerade kring hajens tänder vilket ledde in på ett projekt kring färg och form. Vilken form har hajens tänder? Trianglar!

På Tuvan har de arbetat med flera av de olika karaktärerna samtidigt. De olika karaktärerna erbjuder olika aktiviteter anpassade efter deras tema. Glitter-Kenneth som står för musik, Sop-Gunilla som innefattar matematik och hållbar utveckling m.m.

I samlingen på förmiddagen får barnen välja bland bilder på de olika karaktärerna och vilken grupp de vill tillhöra under dagen. På så vis får även de minsta barnen inflytande över sin dag på förskolan!

Här skapas det trianglar – eller hajtänder!
Barnen på Tuvan möter teknikens värld. Här programmerar de sin bluebot
”Nyckelpigan” till de olika karaktärerna.
  • “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.” Läroplanen för förskolan 98/16.

Musik och rytmik

Nallen, Björka förskola, har “Glitter-Kenneth” tagit plats och inspirerat barnen med musik och rytmik!

Glitter-Kenneth har fått en inspirerande miljö på förskolan där barnen gärna dansar och provar instrument till musiken. De har även en matta de använder som scen, där barnen utmanar sig i att våga stå i centrum!

Glitter-Kenneths hus
Nallens inspirerande musik-miljö
  • “Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.” Läroplanen för förskolan 98/16.

Alexandra Ivö
Förskollärare Tuvehagens förskola, Helsingborgs stad
Språkgruppen – De kommunala förskolorna i Ödåkra

Följ gärna Helsingborgs kommunala förskolor i Ödåkra på Instagram: odakra_forskolor

Läs fler inlägg om hur vi har arbetat med Lotta Olsson och Maria Jönssons bok i den här bloggen: Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt