Digital kompetensutveckling i förskola: greenscreen

I Bjuvs kommuns förskolor växer intresset för användningen av digitala verktyg och matchas med ett ökat utbud av workshops för personalen.

Många nyfikna pedagoger och förskolechefer i kombination med en utvecklingsstrateg med fokus på digitalisering har skapat möjligheten att anordna en mängd workshops för att utveckla undervisningen i förskolan. Under mars månad genomförs tre olika workshops för personal i förskolan vid sex olika tillfällen. Den här gången handlade det om greenscreen.

Koppling till läroplanen

Att få upp ögonen för vad man med enkla medel kan skapa med hjälp av greenscreen kan få vem som helst att dra iväg utan en tanke på vad syftet är. Varför ska vi arbeta med detta i förskolan? För att det är roligt! Ja, visst men inte bara det. Arbetet med greenscreen har starka kopplingar till olika skrivningar i förskolans läroplan:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • fantasi och föreställningsförmåga
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra,
    samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Att låta barnen utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga arbetar vi ständigt med. Att däremot tolka och ifrågasätta upplevs ibland svårt i arbetet med barnen i förskolan.

Några exempel på användningsområden för greenscreen

  • källkritiskt tänkande
  • ge digitalt liv åt sagor och berättelser
  • normkritiskt tänkande

Det kan verka avancerat att arbeta med någon form av källkritik med små barn, men fundera en kort stund på hur ofta barn runt omkring dig ställer frågor om huruvida saker de ser på bild och film är på riktigt eller inte. Finns Batman? Hur kunde vargen äta upp mormor? Hur kan tomtens renar flyga? Barn ställer frågor och ifrågasätter det de ser och upplever redan i tidig ålder. Att arbeta med greenscreen är ett sätt att möta och utveckla det i förskolan.

Vad händer om vi låter Spindelmannen flytta in i ett slott med torn och tinnar? Vad händer om en liten fattig flicka räddar prinsessan från draken? Men hjälp av greenscreen kan vi utmana normer som barn möts av idag och skapa förutsättningar för dem att våga gå sin egen väg.

Workshop med greenscreen

I en fartfylld workshop som lockade fram många hjärtliga skratt utmanades pedagogerna att skapa bilder och filmer med hjälp av appen Greenscreen by do ink. De fotograferade och filmade varandra, plockade fram djur och fordon som kunde finnas med i deras bilder och filmer. Någon gick loss och skapade en docka på en grön pinne. De lät som dinosaurier, gjorde omtagningar, undrade varför filmen blev alldeles svart. Provade, provade och provade igen men mest av allt lät de fantasin och kreativiteten flöda.

För att ge alla pedagoger möjlighet att påminna sig själva och enkelt kunna visa sina kollegor visades skärminspelningar av hur man gör bilder respektive filmer med hjälp av greenscreen. Alla pedagoger i kommunens förskolor har tillgång till inspelningarna för att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka och repetera.

Det är bara fantasin som sätter gränser

En bärande tanke med samtliga workshops är att man som deltagare får möjlighet att både lära, testa och tillsammans med kollegor reflektera över hur man kan dra nytta av den nya kunskapen i vardagen tillsammans med barnen. Många av pedagogerna tar sina nyvunna kunskaper med sig rakt ut i verksamheten redan dagen efter, vilket skapar stor glädje hos både personal och barn.

Visst hade du också velat rida på en dinosaurie?

Mottot att ta med sig efter kvällen blev: ”Det är bara fantasin som sätter gränser!”

Delar av utvärderingen efter avslutad workshop

Anna Jacobsson, utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuv.
anna.jacobsson@bjuv.se