Digital kompetensutveckling i förskola: QR-koder

I Bjuvs kommuns förskolor växer intresset för användningen av digitala verktyg och matchas med ett ökat utbud av workshops för personalen.

Många nyfikna pedagoger och förskolechefer i kombination med en utvecklingsstrateg med fokus på digitalisering har skapat möjligheten att anordna en mängd workshops för att utveckla undervisningen i förskolan. Under mars månad genomförs tre olika workshops för personal i förskolan vid sex olika tillfällen. Den här gången handlade det om QR-koder.

Koppling till läroplanen

En QR-kod går att fylla med vilket material som helst. Det kan vara en sång, en saga, en film, en bild, ett experiment eller något helt annat. Det gör att mycket av läroplanens innehåll skulle kunna kopplas till användningen av QR-koder, men allt det innehållet går också att arbeta med på andra sätt så varför ska vi välja just QR-koder? I läroplanen står det till exempel att:

  • Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikations.
  • Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter.

Visst är det just detta arbetet med QR-koder kan tillföra förskoleverksamheten – att skapa en tillgänglig och utvecklande miljö med många valmöjligheter. Det tog vi fasta på när vi drog igång workshop nummer 3 i utbildningsserien kring digitala verktyg i förskolan i Bjuvs kommun.

Några exempel på användningsområden för QR-koder

  • göra material tillgängligt för barnen under hela dagen
  • samlingar med till exempel sångstund
  • skattjakt där varje QR-kod ger en ledtråd till var nästa finns

Workshop med QR-koder

Dagens workshop tog sin början med utgångspunkt i appen Cloud QR och hur vi med hjälp av den kan göra lärmiljön mer tillgänglig för alla barn i våra förskolor. En kort genomgång med stegvisa instruktioner till hur man skapar en QR-kod utifrån en URL i appen och sen full aktivitet i gruppen. Utifrån kommungemensamma mallar testade vi oss fram för att påbörja byggandet av en gemensam bank med QR-koder för kommunens förskolor. För många är det ett stort steg att dela med sig av sitt arbete i stora sammanhang på till exempel sociala medier men i en liten kommun som Bjuv känner många av pedagogerna varandra och då är steget att dela med sig internt inte så stort. Den möjligheten uppfattades som mycket positiv och vi skapade en gemensam lista över vilka QR-koder vi skulle vilja ha för att man som pedagog sedan ska kunna ”tjinga” vilka man väljer att göra. Om vi delar på arbetet blir bördan inte så stor och tillsammans kan vi bygga en stor materialbank.

Tips innan du gör en QR-kod till material i förskolan

  • Kolla upp om någon annan redan har skapat det du skulle vilja ha (Facebook-gruppen ”QR i förskolan” rekommenderas)
  • Kolla hur länge materialet du vill skapa QR-koder till kommer att finnas tillgängligt

Vikten av att välja en bra QR-kodscanner

När man ska scanna en QR-kod för att komma till materialet som koden är kopplat till går det i många fall bra att använda den inbyggda kameran i telefonen eller lärplattan men när det handlar om att barn ska använda funktionen gäller det att välja en lämplig scanner. Det material vi har valt att skapa QR-koder till är ju det vi vill att barnen ska mötas av när de scannar koden. Vi vill inte att de ska mötas av reklam eller ges möjlighet att klicka sig vidare från ett klipp till ett annat. Av den anledningen är det viktigt att välja en bra QR-kodscanner.

Genom ett praktiskt exempel visades först hur en QR-kod lästes av genom den inbyggda kameran och vi möttes av reklam innan klippet började och gavs möjlighet att klicka oss vidare efter avslutat klipp. När vi istället läste av QR-koden med hjälp av Cloud QR Scanner öppnades klippet direkt utan reklam och möjligheten att klicka sig vidare efter klippet var låst. Ett enkelt sätt att säkra upp en trygg miljö för barnen när de arbetar med materialet vi valt att göra QR-koder av.

Det är åter igen bara fantasin som sätter gränser

När det var dags att avsluta för kvällen konstaterade vi precis som på vår tidigare workshop kring greenscreen att ”det är bara fantasin som sätter gränser”. I arbetet med QR-koder handlar det främst om vilket material vi väljer att skapa QR-koder av. Det handlar dock också om hur vi väljer att presentera QR-koderna för barnen i den dagliga verksamheten.

Några exempel på hur vi sedan tidigare presenterar våra QR-koder är på väggar i sagohörnor och hängande i snören från taket. Hur det kommer att utvecklas efter den här kvällen återstår att se. Det blir spännande att följa den utvecklingen.

Utvärdering av kvällen

En bärande tanke med samtliga workshops är att man som deltagare får möjlighet att både lära, testa och tillsammans med kollegor reflektera över hur man kan dra nytta av den nya kunskapen i vardagen tillsammans med barnen. Många av pedagogerna tar sina nyvunna kunskaper med sig rakt ut i verksamheten redan dagen efter, vilket skapar stor glädje hos både personal och barn.

Delar av kvällens utvärdering

I utvärderingen av kvällens workshop sa Helén Karlsson, en av pedagogerna, så klokt och jag kan bara hålla med:

-Tänk att som litet barn, som kanske inte kan förmedla sig verbalt, få möjlighet att styra innehållet i sin dag och kunna öka sin självständighet genom att arbeta med QR-koder. Då har vi verkligen lyckats göra lärmiljön både tillgänglig och utvecklande för våra barn.


Anna Jacobsson, utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuv.
anna.jacobsson@bjuv.se