Digital skoltidning

Jag arbetar som lärare på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun åk 7-9 och undervisar i So och svenska. I min uppdragsbeskrivning som förstelärare finns många uppgifter, en är att driva på i digitaliseringsarbetet. Vi har arbetat hårt och målmedvetet med digitaliseringen i vår kommun och på vår skola har jag tillsammans med övriga kollegahandledare försökt höja kompetensen i kollegiet. Hela tanken med digitaliseringen i skolan är att den ska skapa ett mervärde i undervisningen och detta har hela tiden varit en central tanke från vår förvaltning. Förra läsåret när jag satt och ägnade tid åt självstudier, så hittade jag plötsligt en liten artikel om att Google presentationer var ganska enkelt att använda om man ville skapa en skoltidning. Jag testkörde och såg om det fungerade och till min förvåning var detta en utmärkt app till att förverkliga min gamla idé om en skoltidning.

Tanken var först att introducera detta i dåvarande klass 9A som jag förra läsåret undervisade i svenska och So. Jag ville höra vad de tyckte och om de var beredda att ta det extra arbete det innebar att ha huvudansvaret för skolans digitala skoltidning. Efter några samtal och lite funderingar beslöt vi oss gemensamt, för att fem elever i klassen skulle bilda en redaktion. Det var elever som kände att det fanns tid över trots den press som finns i åk nio, inte minst med tanke på mängden nationella prov under vårterminen.

Nu var redaktionen klar men eleverna kände att de saknade grundläggande kunskaper kring arbetet med en digital tidning. Vilken textstorlek, stil, bilder osv, frågorna var många och jag erkänner att jag hade inte dessa kunskaper. Jag har i många år arbetat  med att öka samarbetet skola-lokalsamhälle i Bjuv så kontaktade jag Marianne Rönnberg  Galmor som driver Bjuvsnytt.se. Hon ställde givetvis upp och kom till skolan och undervisade både mig och eleverna kring arbetet med en digital tidning. I samma veva bestämdes också att vår tidning skulle “läggas ut” via Bjuvsnytt, för att vi snabbt skulle få en ökad spridning.

Nu gällde det således att få alla elever och lärare intresserade men även att få dem att förstå hur de skulle rent tekniskt gå till väga för att kunna producera texter, i Google presentationer, som redaktionen egentligen bara skulle lägga in i tidningen. Eleverna spelade in en instruktionsfilm i Screencastify som vi sedan länkade till vår lärplattform. Eleverna i redaktionen gick dessutom runt i olika klasser och höll små korta lektioner på cirka 20 minuter där de visade elever och lärare hur man arbetade för att skapa en text med bilder.

Tidningen döpte vi till Varagårdsnytt efter en omröstning i klassen. Första numret av tidningen blev en succé och mycket väl mottagen av skolledning, förvaltning och inte minst av barnens föräldrar. Nu fanns bara ett litet problem, sommarlovet närmade sig med stormsteg och redaktionen som gick i årskurs nio skulle sluta. Totalt hann denna redaktion med fem nummer under vårterminen. I maj månad började vi fundera på vilka som skulle ta över tidningen. Det fick bli min egna klass som då gick i årskurs 8. I denna klass fick jag tre elever som snabbt ville bilda den “nya redaktionen” inför kommande läsår 2016/2017.

Dessa elever hade lite nya idéer om hur de ville arbeta med tidningen. De viktigaste var väl att de ensamma vill ha huvudansvaret för bearbetning av texterna som skickades in och även kunna returnera texter som de ansåg ej höll måttet. Sen ville de även ha en slags “ledarsida” som vi kallar “redaktionen reflekterar”.  Sist men inte minst, ville de även bli strängare med datum för deadline. Den förra redaktionen hade varit lite slapphänt i denna fråga tyckte den nya ledningen. Inom parentes kan nämnas att jag visade upp en ganska avancerad programvara för digitala tidningar för den nya redaktionen. Rektor tyckte att skolan kunde betala för detta, då man var så nöjd elevernas skoltidning, Här blev det nobben direkt. Elevernas argument var att vi då skulle få in färre bidrag då risken att många, både elever och lärare, skulle fastna i tekniska frågor/krångel. ”Huvudsyftet med skoltidningen är att få elever att skriva texter, inte att bli IT-experter.

Varagårdsnytt nr 10 är vårt senaste nummer som kom ut innan påsklovet. Vi planerar för ytterligare ett nummer innan vi går på sommarlov och som ni förstår är redan tankarna igång kring en ny redaktion…

Håkan Larsson, lärare på Varagårdsskolan i Bjuvs kommun åk 7-9