Drottninghögsskolan vill bli piggast

Tävlingen Sveriges piggaste klassrum är öppen för skolor i hela landet. Drottninghögsskolan i Helsingborg har börjat anmäla sina klasser. “Vi hoppas att många skolor deltar”, säger Mark Siegbahn, förstelärare i idrott och hälsa.

Sedan ett par månader tillbaka är Drottninghögsskolans hälsoprojekt i full gång. Under tre års tid, 2017-2020, ingår samtliga 350 elever och all personal i ett omfattande hälsoarbete för att öka måluppfyllelsen.

– Satsar man på matte blir eleverna bra på matte. Satsar man på svenska blir eleverna bra på svenska. Men satsar man på hälsa blir eleverna bra på allt. Vi fokuserar på både fysisk och psykisk hälsa och har en tanke och en struktur bakom allt vi gör, säger Mark Siegbahn, som leder hälsoprojektet tillsammans med hälsopedagogen Lina Mårtensson.

Mer rörelse ger färre konflikter

Drottninghögsskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med bland annat en hög arbetslöshet och ett högt ohälsotal, vilket kan spegla av sig på elevernas välmående och på deras resultat.

Det nya arbetssättet effektiviserar lärandet och eleverna är lugnare och mer koncentrerade, vilket ger dem bättre förutsättningar. Konflikterna på rasterna har också minskat markant som en följd av strukturerade övningar, likaså antalet anmälningar när det gäller hot och kränkningar.

Fokus ligger på daglig aktivitet i form av brain breaks och pulsglädje, men också värdegrundsarbete och utomhuspedagogik.
Läs vårt tidigare reportage om hälsoprojektet på Drottninghögsskolan här.

Vill inspirera till goda vanor

Nu satsar Drottninghögsskolan också på att kamma hem priset Sveriges piggaste klassrum i tävlingen med samma namn. Tävlingen är öppen för skolor i hela landet och går ut på att lärare och elever tillsammans beskriver vad de gör för att skapa ett piggare klassrum. Syftet är skolor ska sprida sina bästa tips på hur de är aktiva i klassrummet, för att inspirera till goda vanor och få elever att röra sig mer.

Mark Siegbahn Varför är Drottninghögsskolans klasser med i tävlingen, Mark Siegbahn?
– För att visa utåt att vi är en skola som ligger i framkant när det gäller hälsoarbete. Med tanke på vårt pågående hälsoprojekt känns det väldigt passande. Vi vill lyfta fram både bredden i det vi gör, men också djupet och kvaliteten i vår hälsosatsning.

Hur viktigt är det att vinna?
– Med den förändring vi redan gjort skulle priset vara en ren bonus. Men det är klart att det skulle vara roligt att få utmärkelsen, förutsatt att många andra skolor är med. Vår grundtanke är att vi vill göra något som inspirerar andra, men vi vill också själva inspireras. Jag ser inte oss som konkurrenter, utan som medresenärer som alla jobbar tillsammans mot en modernare och hälsosammare skola. Vi är alla del av en helhet; vi i Helsingborgs stad, vi i Skåne, vi i Sverige.