Elevdelaktighet i klassrummet

Elevdelaktighet är en viktig förutsättning för att utveckla elevernas förståelse för och kunskaper kring förmågorna. 

Sofie Johansson och Marika Davidsson, förstelärare på Olympiaskolan föreläste på BFL lärandekonferens 2017 i Helsingborg. På seminariet presenteras exempel på hur elever kan efterarbeta sina prov/laborationer med hjälp av varandra i grupp eller par, hur elever engageras i att förklara sitt resonemang för varandra samt hur elever gör självbedömningar med hjälp av bedömningsmallar.
Se fler inspelade föreläsningar på Pedagogiskt centers facebooksida

Fem snabba om elevdelaktighet

porträttVad tänker ni på när ni hör begreppet BfL?
Bedömning för lärande innebär för oss att arbeta formativt med våra elever med hjälp av progressionsmatriser kopplade till de förmågor kursen ämnar att utveckla.

Kan ni beskriva kort vad er föreläsning på lärandekonferensen BfL handlar om?
Föreläsningen handlar om vårt arbetssätt med våra elever där vi utvecklar elevernas kunskaper och förståelse kring förmågorna i våra ämnen (matematik, fysik, kemi). Föreläsningen handlar både om de olika utvecklande uppgifter vi arbetar och diskuterar kring med eleverna samt hur vi konstruerar och efterarbetar prov och laborationer.

Varför har ni valt detta ämne? På vilket sätt tror ni att just detta kan hjälpa andra lärare?
Vi har valt detta ämne eftersom vi har sett att vårt arbetssätt gett resultat hos våra elever och hoppas att detta kan utveckla och inspirera andra kollegor till arbetssättet. Resultatet handlar både om elevernas utvecklade förmågor, men även elevernas utvecklade förståelse kring deras bedömningar utifrån bedömningskriterierna/kunskapskraven.

När har ni som mest roligt i klassrummet?
Vi har som mest roligt i klassrummet när eleverna är aktiva, diskuterar och gärna delar med sig av sina kunskaper till varandra i klassen.

Har ni ett bra lästips inom området?
Hm… Kunskapskraven på Skolverkets hemsida 😉