Elever aktiva i antirökkampanj

På estetprogrammet, inriktning estetik och media, på Nicolaiskolan i Helsingborg har man, i samarbete med socialförvaltningen, gjort ett antal kampanjfilmer för att minska rökningen bland skolans ungdomar.

Stefan Åberg och Magnus SöderbergStefan Åberg, ANDTS-samordnare i Helsingborgs stad, och Magnus Söderberg, medielärare på Nicolaiskolan, ser positivt på det engagemang eleverna har visat under antirökprojektet.

De senaste veckorna har sju antirökfilmer rullat på Nicolaiskolans tv-monitorer. Filmerna är resultatet av ett samarbete mellan skolans estetiska program, inriktning estetik och media, och socialförvaltningen.

– Att informera ungdomar om tobaksvanor och vilka risker det medför är väldigt viktigt, vilket också står med i läroplanen. Forskning visar dock att ungdomar lyssnar mer på andra ungdomar än på nån ANDTS-snubbe som står och snackar, och det vill vi utnyttja, säger Stefan Åberg, ANDTS-samordnare i Helsingborgs stad.

Ett uppskattat projekt

Projektet har pågått sedan innan årsskiftet, och eleverna har själva skrivit manus och spelat in filmerna. Och enligt Magnus Söderberg, medielärare på Nicolaiskolan, har projektet varit uppskattat.

– Eleverna tycker att det har varit roligt, och de har varit kreativa i att hitta egna ingångar till filmerna, och har jobbar bra utifrån det, säger han.

De senaste åren har visserligen rökningen bland ungdomar minskat, och i Helsingborg ligger man under medelsnittet för Skåne i stort. Men det syns ändå en tydlig ökning av antalet rökare i årskurs 2 på gymnasiet, jämfört med årskurs 9.

I en undersökning som Region Skåne gjorde 2016 uppgav cirka 12 procent av eleverna i årskurs nio, samt drygt 25 procent av eleverna på gymnasiet att de röker cigaretter. Och drygt 14 procent uppgav att de rökte sin första cigarett innan eller vid 13 års ålder.

Vill att fler ska säga nej till cigaretter

Förhoppningen är att antirökfilmerna på Nicolaiskolan ska leda till att fler vågar säga nej till rökning.

– Det är jättemånga i skolan som röker. Och även om det inte blir något resultat direkt, så kanske våra filmer kan få folk att tänka till, och kanske våga uppmuntra sina kompisar som röker att sluta, säger Kristina Abaz i årskurs ett.

Simon SvenssonSimon Svensson, årskurs ett på estet och media, är en av de elever som har synts på tv-monitorerna på Nicolaiskolan den senaste tiden.

Filmerna har rullat på skolan i ett par veckor, och i samband med dem har det också hållits en tävling med frågor om rökning, just för att fånga elevernas uppmärksamhet.

– Jag tror att om folk bara tar in faktan så kan det här få många att inte börja röka, och att fler slutar, säger Simon Svensson i årskurs ett.

Stor satsning mot rökning bland unga

Nu hoppas Stefan Åberg att fler skolor ska nappa på projektet, och vilja göra något liknande.

– I Helsingborgs stad jobbar man hårt för att minska rökningen bland ungdomar. Bland annat kommer man dra igång ett pilotprojekt där ett antal kommunala skolor ska arbeta enligt en ny framtagen tobaksplan. Projektet kommer att påbörjas till hösten 2018, och riktar sig i första hand till årskurserna 4–6, säger han.

Dessutom har utbildningsdirektör Tony Mufic gett skol- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram verkningsfulla verktyg och arbetsmetoder för att stödja skolor som arbetar tobaksförebyggande och för en tobaksfri skoltid.

Materialet kommer att ligga på hemsidan Verktygslådan.

– Vi måste alla hjälpas åt för att minska tobaksbruket bland ungdomar, konstaterar Stefan Åberg.


Matilda Ermeland, redaktör för Pedagogsajten