Förebyggande julkalender – från elever till elever

Genom korta, humoristiska filmklipp delar elever med sig av sina tankar kring droger, näthat och hur man shoppar säkert. Socialförvaltningen har i samarbete med gymnasieelever tagit fram en förebyggande julkalender.

– Förhoppningen är att julkalendern ska leda till bra diskussioner i klassrummet och skapa nya idéer om hur man kan arbeta kring ANDT – alkohol, narkotika, doping och tobak, säger Stefan Åberg, alkohol- och drogsamordnare på socialförvaltningen i Helsingborgs stad.

Julkalendern ”Andra bullar” är enligt Stefan Åberg ett nytt och annorlunda sätt att nå ut med förebyggande och stödjande information till allmänheten, föräldrar, pedagoger – och inte minst ungdomarna själva.

24 luckor med tänkvärda råd

Kalendern riktar sig framför allt till elever i högstadiet och gymnasiet och bakom de 24 luckorna tas frågor upp som rör alkohol, tobak, droger och spel, men också hur man handlar säkert på nätet, hur man tömmer bilen själv innan någon annan gör det och varför reflexer inte är så dumt att ha på sig.

– Vi vill ju gärna att ANDT som ämne ska diskuteras ännu mer ute i skolorna. Det står i läroplanen att skolorna ska arbeta med det, och det görs oftast av lärare i samhällskunskap och idrott. Vår tanke är att kalendern ska underlätta för lärare även i andra ämnen att ta upp frågorna. Inslagen är humoristiska och innehåller många tänkvärda råd från elever till elever, som kan fungera både som utbildningsmaterial och diskussionsunderlag, säger Stefan.

Julkalendern är producerad av elever på LBS Kreativa Gymnasiet i Helsingborg i samarbete med socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Du hittar julkalendern ”Andra bullar” här.

Se trailern här:
Trailer julkalender Andra bullar