Formativ undervisning – en process

Paula Almström arbetar i årskurs 5 på Ringstorpsskolan i Helsingborg. Förra året när hennes elever gick i årskurs 4 fick de arbeta med att skriva berättande texter utifrån barnkonventionen. Eleverna fick själva välja artiklar från barnkonventionen som de ville skriva om.

Paula var en av föreläsarna på BFL lärandekonferens 2017 i Helsingborg.
Se fler inspelade föreläsningar på Pedagogiskt centers facebooksida

Formativ undervisning – ett begrepp som leder framåt

Paula Almström

Vad tänker du på när jag säger BfL?
Jag tänker egentligen på formativ undervisning och inte bedömning för lärande. Det handlar inte om att man blir bedömd hela tiden. Jag ser det som ett begrepp som leder framåt.

Kan du beskriva kort vad din föreläsning på lärandekonferensen BfL handlar om?
I min föreläsning kommer jag berätta om hur jag arbetat med eleverna när de skrivit berättande text och hur jag tänker formativt under den processen. Kort handlar det om att eleverna ska vara aktiva och att de ska utvecklas i sitt arbete. Att resultatet ska bli någonting som de aldrig har gjort tidigare. I arbetet med texter från barnkonventionen blev resultatet berättelser som de inte kunde skriva tidigare.

Varför har du valt detta ämne? På vilket sätt tror du att just detta kan hjälpa andra lärare?
När jag blev tillfrågad om att föreläsa på konferensen var det detta vi arbetade och därför valde jag att fokusera på det i min föreläsning. Jag gjorde till exempel intervjuer med några av eleverna som blev en liten film som jag tänker visa i slutet av föreläsningen. En viktig del av arbetet är hur eleverna upplever undervisningen, därför gjorde jag detta.

Jag tänker att andra lärare kan få idéer för att aktivera eleverna. Få dem att växa i sitt lärande.

Föreläsningen byggs kring berättelsen men det kunde även varit kring många andra ämnen. Jag försöker tänka formativ undervisning i all min undervisning.

När har du som mest roligt i klassrummet?
Jag har som mest roligt när jag ser att eleverna är engagerade! För då lär de sig. Ibland kanske utan att de ens tänker på det.
Nyligen har vi till exempel arbetat med viral granskning som de tycker är jätteroligt. Då får de titta på klipp och granska det. Det är något som verkligen engagerar dem.

Har du ett bra lästips inom området?
Bedömning i SO: För grundskolan av Anders Jönsson och Christina Odenstad.
Det är en bra bok helt enkelt för att den inte handlar om MA och NO. Böcker om SO saknas. Då blir man lycklig när det faktiskt kommer en sådan bok.