Fritidsklubben tillgodoser de äldre barnens behov

Fritidsklubben på Allerums skola är till för att utmana de äldre eleverna och hålla deras intresse av fritids vid liv.

Allerums skola byggdes 1868 och är den lilla, trygga skolan på Landsbygden i utkanten av Helsingborg. På andra våningen, högst upp i den gamla skolbyggnaden i finns den stora samlingssalen. Här har skolan startat en ny typ av fritidsverksamhet – Fritidsklubben.

– Vi vill visa att vi är mer än bara “den lilla skolan”, säger Eva Dettmar som är rektor samt förskolechef på Allerums skola och förskola.

Hon berättar att det började med en fråga till sig själva vad det är de stora barnen egentligen vill ha och var de känner sig tillgodosedda.
Att lyssna in barnen är något som genomsyrar hela verksamheten på Allerums skola.

Entreprenörskap, tillit till sin egen förmåga och eget ansvar bygger fritidsklubben på och det bygger hela skolans tankar på.
– Jag tror att man blir lyssnad på som elev här och vi vill att eleverna ska känna att de blir tagna på stort allvar. När det handlar om att bli hörd och få saker på rulle då är vi en väldigt lagom skola, säger Eva.

Tidigare fanns en allmän uppfattning att det inte fanns något för de stora barnen på fritids. Men i samråd med barn och pedagoger växte det nya fram och med hjälp av den finurliga vaktmästaren Åke kunde Fritidsklubben presenteras för barnen.

Det landade i att använda den stora samlingssalen och med pingisbord, nya bordspel och material som de äldre tycker om har skapandet av den nya Fritidsklubben börjat ta form och i augusti öppnades dörrarna. I salen behöver skolan också kunna ha sina musiklektioner, föräldramöten och andra evenemang där det krävs större utrymme. Därför har det blivit viktigt med ordningen och att var sak har sin plats.

– Skolan är ju vuxenstyrd men vi har en stor dialog med eleverna för att höra deras tankar och omvandla det till någonting som vi tror kan bli bra, säger Eva.

– Det är viktigt för oss att inte prata om drömmar utan om vad de själva vill och kan göra. Hur vi har det och vilka problem som finns. Vad eleverna själva kan förändra.

Mer än bara en verksamhet vid sidan om

Samtidigt som Fritidsklubben växer fram gör Allerums skola en satsning på fritidshemmets verksamhet med en processutbildning på Pedagogiskt center i Helsingborg.

– Vi vill gärna se fritidshemmet som en viktig del i barns lärande, och inte som en verksamhet vid sidan om, säger Eva. Vi vill att innehållet i fritidshemmet motsvarar elevernas önskemål och behov, samt utvecklar deras förmågor och sociala samvaro. I det blir utbildningen av stor vikt.

I utbildningen kombineras praktiskt arbete med teori och utgångspunkten är arbetslagets behov. Kollegialt lärande, verklighetsanknytning och inspiration är också viktiga delar. Utbildningen utgår också från The Big 5 och Eva menar att i förmågorna kan skola och fritidshem förenas enklare än genom kunskapskraven och centralt innehåll.

– Då får vi ju helt plötsligt ett gemensamt språk på fritidshemmet och i skolan! Och bara där har vi väldigt mycket att vinna, säger Eva.

Hon tycker att pedagogerna på skolan har en hög kompetens och att blandningen av kompetenser är väldigt bra. Eftersom det är en liten skola arbetar pedagogerna både på fritids och i skolan, vilket gör att kopplingen däremellan också blir väldigt bra.

Det är ibland svårt att ha ett bra pedagogiskt innehåll om det är för stora grupper.
– Med den här utbildningen blir det vi gör mer synligt. Det pedagogerna tycker att de “bara” gör är värdefullt och viktigt i det stora hela. Plötsligt får de syn på det de gör och får sätta ord på det.

För att synliggöra verksamheten ännu mer har fritidshemmet påbörjat arbetet med pedagogisk dokumentation som tidigare har använts mycket i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen med bilder och reflektioner ger ett bra underlag för koppling till målen och utveckling av verksamheten menar Eva.
– Vi ska använda dokumentationen mest för oss själva och eleverna, men den kan även användas för att synliggöra verksamheterna för föräldrarna. Det är lite nytt och kan bli värdefullt.
Eva tror att det är en bra väg för fritidshemmet.