Gantofta skola tolkar de globala målen

Årskurs 4 på Gantofta skola i Helsingborgs stads skolor har på skolans val jobbat med De globala målen för hållbar utveckling även kallat Agenda 2030.

Projektet på Gantofta skola

Årskurs 4 har jobbat i par och tolkat alla de 17 globala målen. Utifrån sina tolkningar har eleverna gjort små modeller av målen i tittskåp samt skrivit korta förklaringar till vad som finns i tittskåpet. Eleverna har även färglagt bilder kopplade till deras mål. Bilderna är ritade av olika illustratörer som kommer från de nordiska länderna. Eleverna har gjort egna ramar av bambu till sina bilder.

Elevernas verk är idag en utställning på Habiteum i Helsingborgs stad. Utställningen är där på obestämd tid och eftersom Habiteum är stängt på grund av Corona har man valt att sätta ut tittskåpen så att de kan beskådas genom byggnadens fönster.

Kopplat till SSA

På Gantofta skola är arbetet under utveckling.
– Minst 1 gång varje termin jobbar vi på hela skolan med SSA och kopplar alltid arbetet till de globala målen. Detta arbete som jag skrivit om är ett exempel på många olika projekt på skolan, säger Vildana Basic som är företelärare på Gantofta skola.

Vildana kommer även att delta vid så väl Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021 och SSA Rikskonferens 2021 för att berätta om arbetet med SSA kopplat till de globala målen för hållbar utveckling.

Vildana Basic, förstelärare på Gantofta skola.

Vildana.Basic@helsingborg.se

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN har bestämt 17 mål som man ska jobba med för att uppnå dessa saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan dessa mål uppnås i alla länder för alla människor. Men då måste alla bidra. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

globalamalen.se

VIll du veta mer?

FN:s utvecklingsprogram (UNDP):
https://www.se.undp.org/

Regeringen – Agenda 2030: https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf

Skolverket:
Utbildning viktigt för att nå målen för hållbar utveckling
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-utbildning-och-hallbar-utveckling