Geocaching med utmaning

Jag tänker berätta om en aktiv förmiddag med elever från ISH i Barnens skog. Men vi börjar från början…

I mars månad kom Michiel van der Gragt från ISH (International School of Helsingborg) till Pedagogiskt Center för att fråga om hur man kunde använda iPaden i matematiken. Vi pratade och kom in på appen ”Geocaching”. Det visade sig att vi båda höll på med geocaching, modern skattjakt med GPS,  på vår fritid, om än i olika proportioner. Geocaching är väldigt roligt och jag berättade att vi förra året under vecka 44 hade en workshop då vi hade som mål att lägga ut fyra geocacher i Barnens skog men vi hann aldrig så långt. Nu i efterhand kan jag säga att det var väl optimistiskt att klara det på en och en halv timmes workshop! Michiel hade provat att geocacha med elever på Fredriksdal men där får man inte publicera geocacher eftersom det då krävs inträde för att komma åt dem.

Efter en stunds erfarenhetsutbyte om geocaching så bestämde oss för att tillsammans lägga ut en geocache-runda i Barnens skog och bokade ett nytt möte.

På vår andra träff pratade vi om hur vi ville att upplägget skulle se ut, vilken typ av gömmor vi skulle ha och hur innehållet skulle utformas. Vi gjorde en arbetsfördelning och bestämde en ny träff.

När vi träffades igen hade vi gjort allt såpass klart att efter lite laminering så var vi redo att lägga ut våra gömmor. Ut i skogen med alla grejor och efter mycket prat, skratt och slit var det mesta på plats! Lite finjusteringar kvar innan cacherna kunde släppas dvs. publiceras på www.geocaching.com så att alla som håller på med geocaching kan leta efter dem.

Vi skulle därefter prova rundan med eleverna den 9 maj!

Rundan fick namnet ”Barnens värld 1 – 5” och består av fyra traditionella (vanliga) cacher och en slutgömma, en ”mysteri cache” – där de angivna koordinaterna inte stämmer. I de fyra traditionella cacherna finns uppgifter med flera svarsalternativ. Rätt svar ger dels en del av koordinaterna till slutgömman, dels en siffra till kombinationslåset för att öppna slutgömman .

Släppet av cacherna skedde måndagen den 5 maj kl.00.15. Och då blev det nattlig aktivitet i Barnens skog! Två timmar senare var fyra av de fem cacherna loggade (hittade) och den femte blev loggad vid dagsljusets inträde!

Förra fredagen var det alltså dags att prova hur det fungerade att geocacha med elever i 8-10-års åldern. Cacherna var nedladdade offline i geocaching-appen på skolans iPads. Eleverna delades upp i grupper om ca 5 elever och en vuxen. De vuxna bestod av lärare och föräldrar.

Michiel gav instruktioner om hur de skulle börja med Barnens värld 1, följa kompassen, leta efter platsen och när de hittade gömman skulle de läsa frågan och fundera över svaret. När de var överens om svaret skulle de scanna den QR-kod som stod vid svaret. QR-koden gav eleverna dels en del av koordinaterna till Barnens värld 5 och dels en siffra till kod-låset som man var tvungen att öppna för att komma åt loggboken i Barnens värld 5. Michiel hade också förberett ett papper där de kunde skriva ner de ledtrådar de fick.

När första gruppen gav sig iväg dök en stor utmaningen upp… Vi inser att det inte fungerar att använda appen på iPads utan simkort! Gps-funktionen ligger på simkortet inte på själva verktyget, hmm! Detta hade jag hört tidigare men tänkte att så kan det väl inte vara. Jag har ju använt min telefon offline som gps när jag varit i skogen där det inte funnits täckning. Så här i efterhand inser jag ju att simkortet fanns ju i telefonen iallafall.

För första gruppen löser vi det genom att ladda ner appen geocaching på förälderns telefon. En annan grupp får låna min iPad som jag satte på ”guidad åtkomst”, bra att jag lärt mig den funktionen, tänkte jag! När de hittat den första gömman uppstod nästa problem – de behövde komma åt scanning-funktionen. Jaha, det var bara att lämna ut koden så att de kom ur guidad åtkomst och hoppas att de var rädda om allt annat jag hade på min iPad (vilket de var)!

Hur gick det då för eleverna att följa kompassen och leta efter cacherna? Jag följde en av grupperna och de var fantastiska! De turades om att hålla i iPhonen och följa kompassen, att scanna och skriva ner ledtrådarna på pappret. När de var nära la de ifrån sig iPhonen och letade febrilt, de hittade gömmorna utan ledtrådar! Det fanns ledtråd till två av cacherna men dessa användes inte utan det enda Michiel hade sagt var att vissa finns långt ner på marken andra i ögonhöjd eller högt upp.

På grund av problemet med iPadsen så fick grupperna bli lite större än tänkt men för att involvera alla är grupper på fyra – fem elever att föredra!

Hur kan man använda geocaching i undervisningen?

Jag pratade med den grupp jag gick tillsammans med och frågade dem hur långt de trodde att de hade gått denna dag och de började genast tänka på vad kompassen hade visat som förutom riktning också anger antal meter till nästa mål, så det blev en bra diskussion om hur långt de gått och vilken tid det tagit dem att gå.

Kartan ger ett ovanperspektiv på landskapet eller bebyggelsen man går i, kompassen lär oss om väderstrecken, samarbete och rörelse får man på köpet och innehållet kan variera på många olika sätt

Om man som vuxen själv går rundan som förberedelse och samlar på sig koordinat-delarna till slutgömman och siffrorna till kodlåset så kan man själv utforma uppgifter att lägga i de fyra första gömmorna. Det kan då vara uppgifter kopplade till något man pratar om i skolan. QR-koderna kan också inrymma andra uppgifter som man kanske ska göra mellan de olika gömmorna eller kanske finns det en bild/film som spelas upp när du scannar. Bild/film/text kan kanske ge mer information om frågan så att det blir ett lärande på platsen.

Det är bara fantasin som sätter gränser – men det första steget är att våga prova!

… och tänk på du behöver ett simkort på din iPad!

Text: Catrin Stensson, matematikutvecklare