Hälsoprojekt på Parkskolan i Teckomatorp engagerar både gammal och ung

Till grund för hälsoprojektet på Parkskolan 2018-2021 i Teckomatorp ligger de forskningsrön som specialistläkaren Anders Hansen sammanställt i boken Hjärnstark. Där forskningen visar att fysisk aktivitet påverkar inlärnings-, koncentrations- och minnesförmågan positivt.

Anders Stålhandske och Krister Stjärnkvist, initiativtagare till projektet.

Vi på Parkskolan i Teckomatorp har utvecklat vårt hälsoprojekt på ett sätt som engagerar både gammal och ung.

Mottot är att alla ska med

Vi har inlett ett samarbete med äldreboendet Ängslyckan och vårt mål är att alla ska må bra och röra sig ännu mer. Eleverna tränar in olika rörelser och leder de äldre i dessa. Alla kan vinna något på att röra på sig tillsammans och det här tycker vi är ett bra exempel på generationsöverskridande arbete, där eleverna sätts i centrum.

Vi har nu utvecklat projektet, där vi nu samarbetar med den dagliga verksamheten LSS. Dessa rörelsepass leds även av elever i Åk 4-6. Kanske är detta något för andra kommuner och skolor att ta efter. Vi anser att det är viktigt att arbeta långsiktigt och hållbart med fysisk aktivitet och hälsa, där vårat motto är att ”alla ska med”.

I vårt hälsoprojekt arbetar vi även med, brain breaks flera gånger under dagen, aktiva och flexibla klassrum, aktiva raster, physical literacy (rörelseförståelse), pulspass inför nationella prov för Åk 3,6 och värdegrundsarbete.

Svalövs kommun satsar på fysisk aktivitet

Med start höstterminen 2018, satsade Svalövs kommun på fysisk aktivitet, med ambitionen att öka elevernas måluppfyllelse. Satsningen sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Alla elever i årskurs ett och årskurs sju har fysisk pulshöjande aktivitet, tre morgonpass i veckan. Varje pass är 20 minuter långt. Satsningen är treårig och den kommer att beforskas under tiden den pågår av Joakim Glaser, som är lektor i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö.

Instagram: parkskolanteckomatorp
Facebook: parkskolanteckomatorp

Mer om hälsoprojektet


Kontakt
Anders.stalhandske@svalov.se, 073-6807119
Krister.stjarnkvist@svalov.se, 073-5402665