Kan vi fånga vattnets energi?


I våras var vi tillbaka på Sandlyckeskolans f-klass och åk 1 i Torekov, där vi handledde pedagogerna i ett projekt kring vattnets energi.

Vi hade tidigare haft samarbete kring både vind och vattnets kraft. Nu ville pedagogerna gå vidare och titta på mer innehåll som berörde just ämnet vatten. Det nya projektet blev ”Vatten i rörelse” och kopplades till både innehållet i fysik och teknik.

Pedagogerna hade förberet grupperna (f-klass och åk 1) genom att tittat på film och diskutera hur vatten i rörelse har en kraft som vi kan ha nytta av.  Med gemensamma krafter byggde eleverna därefter egna vattenhjul av äpplen och glasspinnar, där de fäste en tråd med en legobit i axeln. När eleverna hällde vatten på skovlarna lyftes legobiten. Simsalabim, så hade de överfört kraften från vattnet som hälldes över skovlarna till att lyfta den lilla legobiten.

Efter elevernas upptäckt med att kraft kan överföras tittade eleverna på en enkel film ”Lampornas mat : Matenergi” som finns på www.sli.se. Nu fick eleverna ytterligare ett nytt begrepp sig till livs när det handlar om kraftöverföring – Energi.

Eleverna kunde stolta denna dag gå hem och diskutera framtidens energiomvandlingar med sina föräldrar……

…….eller förhoppningsvis har det fösta lilla fröet såtts hos eleverna för ett intresse för naturvetenskap och i framtiden kunna ta egna viktiga beslut kring bland annat sin energianvändning.

Inspiration till denna modell hämtade vi från:

http://www.hsr.se/exempelsamling/fanga-energin-i-vattnet-bygg-ett-vattenhjul

Läs alla blogginlägg från NT-utvecklarna i Båstad

Vi som skriver på bloggen är Maria Lejon och Karin Höjman, NT-utvecklare i Båstads kommun. Vi har som uppdrag att inspirera kommunens lärare i naturvetenskap och teknik och att genomföra en varierad och ändamålsenlig undervisning. Tillsammans hjälps vi åt att skapa lustfyllda situationer i meningsfulla sammanhang och utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt. (Obs. Bloggen uppdateras inte längre)