Kollegialt lärande i Bjuv – Framgångsrika metoder

En dag i mars fylldes Varagårdsskolans aula med ett högt sorl. Bjuvs kommuns alla F-9-lärare, från Varagårdsskolan, Brogårdaskolan, Jens Billeskolan och Ekeby skola, hade kommit för att ta del av framgångsrika metoder i klassrummet. Förmiddagen arrangerades av Bjuvs kommuns förstelärare och #videlar var ledordet.

Uppdraget kring kollegialt lärande

Vi som är förstelärare i Bjuvs kommun träffas 2-3 gånger per termin för att dela med oss och inspirera varandra. I höstas fick vi i uppdrag att hålla i en halv kommunövergripande fortbildningsdag för att dela med oss av framgångsrika metoder i klassrummet.

Fredagen den 9 mars klockan 8.30 samlades så alla F-9-lärare i Bjuvs kommun i Varagårdsskolans aula. Efter några minuters mingel och sorl var det dags för oss förstelärare att presentera oss. Efter det visade jag vilken guldgruva Pedagogsajten Familjen Helsingborg är. Vi tittade på de olika teman som finns på sajten, men också på lärresurser och bloggar som finns representerade i Familjen Helsingborg.

Mellan klockan 9 och 12 höll vi förstelärare i tio olika föreläsningar à 45 minuter. Vi hann också med en längre fika och två kortare pauser däremellan. Kollegorna på de olika skolorna hade i förväg anmält sig till tre av föreläsningarna och anmälan gjordes via ett Google docs. Vi hade också skapat ett Classroom där vi la bildspel från de olika föreläsningarna.

Förstelärarnas föreläsningar

Med våra olika kompetenser och intressen hade vi satt ihop ett program med tio olika föreläsningar:

Varagårdsnytt – Håkan Larsson – Varagårdsskolan:
Hur man arbetar med en digital skoltidning. På Varagårdsskolan arbetar man med hjälp av Google presentationer och länkar ut tidningen via Bjuvsnytt. Men hur får man alla skolans elever delaktiga?

Lärandematriser – Charlotte Marie – Varagårdsskolan:
Hur får vi eleverna att förstå? Med lärandematriser blir det tydligt för eleverna vad de ska lära sig och samtidigt får de kontroll över sitt eget lärande. Charlotte berättade om hur hon jobbar med lärandematriser, men också med självbedömning och kamratrespons, och gav konkreta tips för att komma igång.

Rörelse under skoldagen – Sofia Persson – Brogårdaskolan:
Rörelse och fysisk aktivitet har positiv inverkan på inlärningsförmåga och koncentration. Hur kan vi få våra allt mer stillasittande barn att röra sig mer under skoldagen och på så sätt få en ökad måluppfyllelse på sikt?

Studiehandledning på modersmålet – Mirja Wallmark – Varagårdsskolan:
Hur man kan jobba med studiehandledning före, under och efter lektionen samt med språkverkstad eller studiestuga. Exempel på framgångsfaktorer (enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2017).

Förstå och använda tal – Josefine Carlberg – Brogårdaskolan:
Vad gör vi sen? Josefine berättade hur hon planerar sin undervisning för att öka elevernas begreppsförståelse och taluppfattningsförmåga.

Variationsteorin – ett planeringsverktyg till dina lektioner – Jonas Franzén – Jens Billeskolan:
Learning study är ett sätt att arbeta kollegialt för att förbättra undervisningens kvalitet. Två viktiga ingredienser i detta arbete är variationsteorin och kritiska aspekter, som du sedan kan använda som instrument när du planerar en lektion.

Digitala verktyg – Linda Rodhammar, Therese Ahlgren – Brogårdaskolan:
Hur gör vi eleverna mer aktiva under lektionerna? Olika digitala verktyg som Quizlet, whiteboard.fi, Padlet, Kahoot m.m presenterades och testades praktiskt.

Att synliggöra förmågorna och kunskapskraven – David Ljungdahl – Jens Billeskolan:
Hur synliggör och konkretiserar vi de sex förmågorna för de yngre eleverna, år 1-5, så att man får ett gemensamt språk både i klassrummet och på skolan?

Språkutvecklande undervisning i klassrummet – Tina Sjöberg – Ekeby skola:
Tina berättade hur hon arbetar med bland annat cirkelmodellen för att skapa en språkutvecklande undervisning.

“När jag lär mig mår jag bra!”  – Anna Lindman, Anna Ewertz – Ekeby skola:
En insats, under hela läsåret 17/18 i åk 9 på Ekeby skola, med syfte att öka tryggheten och trivseln i skolan genom att ämnesintegrera värdegrundsarbetet och ge varje elev möjlighet att äga sitt eget lärande.

Fler föreläsningar och workshops

Vi som höll i dagen (och flera kollegor) tyckte att det blev lyckat och vi ser fram emot fler sådana här dagar i Bjuvs kommun. Vi vet att flera av våra kollegor har mycket att dela med sig av och vi blir alla peppade av att träffa kollegor på andra skolor. Det skulle vara spännande att nästa gång få arrangera en heldag, både för att få längre föreläsningspass och för att få in mer praktiskt arbete i form av workshops.

#videlar med oss i Bjuv!

Charlotte Marie
Språk- och förstelärare, Varagårdsskolan
Bjuvs kontaktperson för Pedagogsajten Familjen Helsingborg
charlotte.marie@skola.bjuv.se

Läs fler inlägg i denna blogg: Bjuv bloggar