Kollegialt lärande i grundsärskolan på Jens Billeskolan

På Jens Billeskolan i Bjuv har vi tagit fasta på bland annat forskaren Helen Timperleys modell när vi utvecklat vårt arbete med det kollegiala lärandet. I detta inlägg berättar vi om hur vi arbetat. 

Framgångsfaktorer för det kollegiala lärandet som olika studier och forskaren Helen Timperley lyfter fram i sin forskning är:

  • ett tydligt syfte med det kollegiala lärandet
  • att ledningen skapar förutsättningar och stödjer det kollegiala lärandet
  • över en tid synliggöra sitt eget lärande

Vårt upplägg

Med utgångspunkt i de här framgångsfaktorerna har vi på Jens Billeskolans grundsärskola valt följande upplägg:

På onsdagar har grundsärskolans rektor Christel Nilsson avsatt 2,5 timme för arbetslaget att träffas och ha pedagogiska diskussioner utifrån ett av SPSM studiepaket.

Lii Österbom, speciallärare på den centrala elevhälsan och Anna Bergevi, specialpedagog från Jens Billeskolans grundsärskola har fått i uppdrag att planera, genomföra och utvärdera studiepaketet. De har haft möjlighet att planera och utvärdera innehållet i onsdagsträffarna kontinuerligt.

Syftet med vårt kollegiala lärande är

  • att vi ska få en ökad förståelsen om vad en utvecklingsstörning är
  • öka elevernas delaktighet i sitt lärande vilket ska generera en högre måluppfyllelse
  • synliggöra elevernas lärmiljö och hur den påverkar deras lärande.

I SPSM studiepaket har vi tillgång till den vetenskapliga aspekten och gemensamt underlag via filmer och texter att kunna reflektera över tillsammans. Vi har valt att använda oss av olika modeller för att få syn på våra egna och varandras tankar om vår undervisning. Vi har provat lärande samtal och att arbeta med olika case som har utgångspunkt i vår egen undervisning.

Vid nästa kollegiala samtal kommer vi att utgå ifrån en film från en undervisningssituation och ta på oss glasögonen för att få syn på

  • Hur skapar läraren förutsättningar för elevers delaktighet ?
  • Hur ser du att eleven i filmen känner sig delaktig ?

Det kollegiala lärandet kommer att fortsätta och den här feedbacken gavs efter en av våra onsdagsträffar:
(post it lapparna )

Läs mer om oss på vår webb

Text: Anna Bergevi