Lärarnas skolutvecklingskonferens

Är du nyfiken på att delta i Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2019?
Ett intressant och utvecklande tillfälle till att lära tillsammans med kollegor och en möjlighet  att bidra till att skapa beprövad erfarenhet.

Tillsammans med lärarna i förskoleklass, Liselotte Olsson och Karina Jönsson från Strövelstorps skola i Ängelholm, deltog jag i
Lärarnas skolutvecklingskonferens den 14 oktober 2017.
Det var den första konferensen i en serie som vi hoppas kommer att fortsätta. Första tillfället gick av stapeln i Lund på den anrika Katedralskolan.

Nästa konferenstillfälle är redan planerat och fastställt till den 16 mars 2019. Konferensen arrangeras av Kommunförbundet Skåne tillsammans med VIS (vetenskapen i skolan).

På konferensen talade vi om skolans satsning på att vända resultatet i matematik genom att satsa på undervisningen redan i förskoleklass. Genom att ge eleverna en god grund att stå på hoppas vi att fler elever får bra självförtroende och flyt i sitt lärande i matematik.

Hur bidrog konferensen till vårt arbete?

Genom att vi först fick skriva ett paper som ansökan till konferensen bidrog detta till en skriftlig reflektion och dokumentation som troligen inte annars hade blivit av. Ansökningsförfarandet innebar också att vår text kritiskt granskades och vi fick återkoppling. Denna gjorde att vi kunde se på vår text och vårt arbete med hjälp av kritiska ögon utifrån, vilket gav oss nya perspektiv och tankar.

Vi skulle hålla ett föredrag under konferensen, och förberedelserna inför det gjorde att vi än en gång reflekterade över vad vi hade gjort för att kunna berätta detta för andra intresserade lärare. Vad var det intressanta med vårt arbete? Vad ville vi lyfta fram och problematisera?

Sedan kom konferensdagen som innebar att nyfikna kollegor lyssnade på oss. Sessionen var indelad så att nära halva tiden var avsatt med syfte att skapa samtal. Deltagarna kunde då ställa kritiska frågor till oss vilket ytterligare gav intressanta samtal och nya infallsvinklar på arbetet.

Att skriva en utvecklingsartikel

Nästa steg för oss var att vi blev utvalda att skriva en utvecklingsartikel. Vi skulle med 3 000-5 000 ord beskriva och reflektera över vårt arbete i en artikel som skulle publiceras. Till vår hjälp utsågs en skrivstödjare med forskarutbildning. Arbetet med artikeln var ett arbete som ytterligare gav kunskap genom nya samtal, kritisk granskning, textskrivning och omarbetning.

Beprövad erfarenhet, ett kollektivt minne

Artikeln fungerar nu också som skolans kollektiva minne där vi har kvar kunskaperna och erfarenheterna från projektet i text och kan dela dem med andra. Att delta i konferenser och att skriva utvecklingsartiklar är en väg som på sikt kan skapa en beprövad erfarenhet.

Boksläpp och release-mingel

Nu är artikeln färdig och vi har varit på boksläpp!
Den handlar om hur vi med hjälp av en forskningscirkel genomför systematisk undervisning i matematik i förskoleklass genom att använda den didaktiska modellen Tänka, resonera och räkna i förskoleklass.
Dela erfarenheter – en syntes av utvecklingsartiklar från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017.
Läs den gärna, sidan 18-31!

Vi kan varmt rekommendera att delta på denna konferens! Sök!


Eva Pennegård, kommunlicentiand från Ängelholm.