Mindset och samspel

Inte bara bra för inlärning utan även för socialt samspel

När vi läste boken “Du blir vad du tänker” av Carol Dweck så dök det plötsligt upp ett namn vi väl känner till – Dan Olweus. När vi träffade Carol så var detta givetvis en av punkterna som vi ville ta upp. Carol blir glad över att höra att alla våra skolor i Helsingborg arbetar med och delar hans syn på mobbning, hon och hennes kollegor har tittat på hans forskning och skapat ett program. Hon beskriver hur hon ser på mobbning:

Mobbning handlar om att döma. Det handlar om att fastställa vem som är mest värd eller mest betydelsefull. De barn som har mer makt dömer barn med mindre makt. Det finns en stor dos av statiskt mindset-tänkande hos mobbare: De tänker att vissa människor är överlägsna, andra är underlägsna. I sin bok tar Carol upp att det är viktigt att tänka på att ett statiskt eller flexibelt tankesätt även kan påverka hur offret reagerar på mobbning.

Vi lyfter  en fråga från en av våra blogg-läsare som lyder: “Blir en människa med låst tankesätt även mer låst och misstänksam mot sina medmänniskor och mer konservativ i sin värdegrund?” Carols svar är ett tydligt Ja och hon förklarar det med att personer som har ett låst tankesätt är självfokuserade och de matar sitt ego. De kategoriserar och låter deras förutfattade meningar styra och sätter automatiskt personer i fack och grupper.

Precis som med  vårt arbete med Olweusprogrammet handlar det om hela skolans och de vuxnas ansvar. Carol uttrycker det så här i sin bok “Enskilda barn kan i regel inte själva stoppa mobbarna, särskilt inte när mobbarna drar med sig en grupp som hejar på. Men skolan kan göra det – genom att ändra skolans mindset”.