Pulsträning och aktiva klassrum med Paul Zientarski

Paul Zientarski är upphovsmannen bakom ”Napervillemodellen” som används på Naperville High School utanför Chicago. Paul har 40 år som idrottslärare bakom sig och talar om idrotten som skolans viktigaste ämne.

Genom att arbeta med pulsträning och fysisk aktivitet i skolan i direkt anslutning före teoretiska ämnen har Napervillemodellen hjälpt till att påverka skolresultaten med fantastisk framgång. Modellen sprids och uppmärksammas av forskare, skolledare och lärare runt om i världen. Den 15 augusti 2018 föreläste Paul i Helsingborg för cirka 300 deltagare, om modellen och nyckeln till dess framgång samt bjöd på konkreta tips och verktyg att använda i det egna arbetet.

Föreläsningen samarrangerades i Helsingborg av PART (Preventivt arbete tillsammans) och Skåneidrotten. Arne Kastenbom, förstelärare idrott och hälsa, Rönnowska skolan var dagens moderator. Efter föreläsningen hölls ett eftermingel i mindre skala där olika personer som arbetar med liknande uppdrag på olika skolor nätverkade och utbytte erfarenheter med varandra och föreläsaren.

PARTs hemsida: partinfo.se
Pauls hemsida: learningreadinesspe.com