Samtalet är pedagogens bro

Samtalet kan vara fullt av möjligheter till nya relationer. Språket är vår väg, ett verktyg för brobygge i tider där kategorierna blivit viktigare än orden som kunskapsbärare.

PicassoMed vems perspektiv är det vi tittar?

Står vi som Picasso och tittar både framifrån och från sidan samtidigt som i hans abstrakta självporträtt? Eller ser vi med varsamhet genom noga förankrade etiska principer för att om möjligt försöka nå en relevant referens till bilden?

Följer vi Barnkonventionens riktlinjer för beteende med artikel 2, 3, 6 och 12 helt i linje med skollagen?

Ser vi människan bakom beteendet vars handling vi förkastar? Ger vårt gemensamma språkbruk bland lärare och mellan lärare och elever den påvisade effekten som detta tydligt har visat sig kunna ge? Kan eleverna genom dessa föredömliga samtal mellan lärare härma och göra likadant med kompisar? Det skulle ju vara önskvärt.

Tar vi oss tid till dessa samtal eller som professor Bodil Jönsson skriver: Tankar tar tid.

Blev därför glad när jag på arbetsmarknadsdagen på Malmöhögskola i december fick möjlighet att hälsa på henne. Hon såg märkbart förvånad ut när jag tackade henne för de kloka orden i böckerna som jag haft mycket nytta av i mitt arbete. Samtidigt så levande mänskligt att även en professor emerita kan bli generad för lite oväntat beröm. Roligt också att hon som fysikprofessor hade alla tunga böcker i en ”dra maten-vagn” bakom sig vid promenaden genom Orkanen på Högskolan.

Vi behöver återta samtalets konst som bro mellan människor. Eleverna skulle behöva träna mycket mer IRL, som de själva benämner detta. Får ibland frågan om jag aldrig tröttnar på att samtala och att mötas genom diskussioner. Svarar då att jag ser det som ypperliga tillfällen till möten med andra människor.

Då kan det också bli som en ”Bro över mörka vatten ” i vintermörkret.

Hälsar

Olweusgruppen i Helsingborgs stad
genom Palle Drakenberger, Olweusinstruktör
palle.drakenberger@helsingborg.se