Skapande skola med Dan Bornemark på särskolan

Borgmästarskolan är en grund- och gymnasiesärskola i Helsingborg. Efter ett lyckat skapande skola projekt med Dan Bornemark på den närliggande skolan Rönnbäcksskolan inspirerades Borgmästarskolan att ansöka om och genomföra ett liknande projekt.

Eleverna på grundsärskolan har andra behov än elever på den vanliga grundskolan. Det är en verksamhet där väldigt få av eleverna har något talat språk och här finns lika många elever som vuxna. Därför krävs det mycket av en utomstående person för att kunna klara av bemötande och samarbete på särskolan.

– Det Dan har varit duktig på är att nå våra elever. Från att egentligen inte ha någon kunskap kring våra elever. Han läser av eleverna kanonbra och med musikens hjälp fångar han dem verkligen, säger Nina Lundell, IKT-utvecklare på Borgmästarskolan.

Nina säger också att musik är något som fångar eleverna på skolan och att det är något de arbetar med mycket. Dan arbetar i grupp och möter i musiken varje elev individuellt genom att vara lyhörd och lyssna in elevernas signaler, därför fungerade projektet så pass bra.

Genomförande av projektet

Inför ett skapande skola projekt tycker Nina att det är viktigt att vara tydlig och konkret med vad man vill uppnå. Det och att hålla en bra dialog med aktörer.

Genomförandet av projektet sträckte sig över fyra veckor med två korta pass per vecka. Ibland kom Dan själv och ibland hade han musiker med sig. Att genomföra passen under en begränsad period och med en kortare tid emellan passen är något som gynnar eleverna på särskolan.

Enkla sånger och mycket upprepning

Dans sånger är enkla och innehåller inte så mycket text och han hade konkreta föremål med sig som hjälp. Det blev mycket upprepning på samma innehåll för eleverna, vilket gjorde att de kände igen stommen i projektet hela vägen. Det rörde sig om 5-6 sånger i grunden som eleverna fick lära sig. Variationen låg sedan i olika moment, musikaliskt och konkret.

– Om vi sjöng om spöken så hade Dan med sig små spöken som vi allihopa fick använda till musiken, säger Nina.

Möjligheter för eleverna att återuppleva musiken i klassrummet

För att eleverna skulle kunna återuppleva musiken och få en djupare förståelse spelade pedagogerna in mycket material. Genom att sedan klicka på ett filmklipp på smartboarden fanns lektionerna med Dan tillgängliga att lyssna på och se på om och om igen för den som ville.

– Tekniken är jättebra här eftersom du kan stänga av och välja bort också. Du kan välja att inte trycka. Du får möjligheten att tacka nej till musiken genom att inte trycka på play. Eller så kan du lyssna på favoritsången hela tiden, säger Nina.

På iPadarna fanns sångerna också tillgängliga att lyssna på med hjälp av bilder på Dans material, där varje bild var kopplad till en sång.

Föräldrarnas delaktighet i projektet

– De här eleverna kan inte komma hem och berätta vad de gjort på dagen. Bilder och filmer berättar mycket, men vi ville ändå göra något mer för att bjuda på rätt känsla. Vi ville att de skulle få uppleva det eleverna fått uppleva, säger Nina.

Som avslutning på projektet bjöds därför föräldrarna in. Avslutningen genomfördes i en annan lokal, på kvällstid och det hade gått en tid sedan själva projektet avslutades.

– Det blev jättebra! Vi satt i en stor cirkel med Dan i mitten och vi sjöng alla sånger tillsammans. Föräldrarna fick vara med och dansa och det var fantastiskt hur de bjöd på sig själva, säger Nina.

– De här eleverna behöver också lära sig att komma utanför skolan och fungera i ett sammanhang. Men det är viktigt att det inter är allt för långt och det kan inte vara så mycket som händer som inte är planerat. Det måste följa schemat. Om det exempelvis står sång ska det vara sång, då kan vi inte hoppa över det, säger Nina.

Musiken som språk

Nina tror att musiken är lättare för eleverna att förstå sig på eftersom det är som ett språk i sig. Det skapar en stämning och ger känslor.

– Det som är svårt annars är ju talet. Nästan allt vi försöker förmedla är ord och samtal. I sångerna är det samma struktur hela tiden och det finns inga större krav i det. Det skapar liksom en stämning som gör det enkelt att kunna vara med, även om du inte kan sjunga själv, säger Nina.

Engagerade vuxna är en förutsättning

Det krävs däremot ganska mycket av personalgruppen. I en grupp med 6-7 elever och lika många vuxna krävs det att du som vuxen går in med engagemang. Det är du som får sjunga och bjuda på dig själv för att få till den stämning som önskas menar Nina.

– Det är väldigt sällan våra elever startar det samspelet, eller driver på det. De tycker det är väldigt roligt när de är i det, men det är de vuxna som måste steppa upp och vara den förebilden. Ett gäng med 5-åringar sköter kanske den biten mer själva. Men här måste vi skapa den stämningen tillsammans med musikern, säger hon.

Något Nina tycker var extra bra var att Dan var mån om att skapa en relation med både eleverna och pedagogerna. Han besökte skolan innan arbetet satte igång och hade en dialog med pedagogerna och han ville helst träffa alla elever en och en vid sitt första besök. Han var också noggrann med att följa upp med vad som fungerade och vad som inte fungerade för eleverna under projektets gång.

– Det är ett ganska svårt uppdrag. Man måste förstå att det inte är så lätt, det är inte vem som helst som kommer in och kan klara det på ett bra sätt och det krävs mycket av den personen. Men det klarade Dan, säger Nina.


På Borgmästarskolans egna blogg kan du läsa mer om hur projektet gick till.
Dan Bornemark har musik med oss – hela skolan

Är du nyfiken på att veta mer om Borgmästarskolan? På skolans hemsida kan du läsa mer och exempelvis se filmen Med andra ögon – film om Borgmästarskolan i Helsingborg

Läs mer om Dan Bornemarks musik och projekt här