Skolbio – varför då?

Skolbio är en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och filmen som konstart och medium.

Varför arbeta med film i skolan?

Att ha undervisning om och med film i skolan är viktigt av flera anledningar.
Filmen förmedlar en uppfattning om hur världen ser ut.
Barn och ungdomar är stora konsumenter av rörlig bild; därför är det viktigt att skolan tar upp filmen i undervisningen och berättar om den, diskuterar mediets språk och innehåll och barns och ungdomars relation till det.

Vår världsbild formas till stor del via medier. För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet – MIK – en nödvändig kompetens för alla i samhället. Bara den som är medie- och informationskunnig kan självständigt och effektivt delta i det moderna samhället. Utan medie- och informationskunniga medborgare, ingen demokrati.

Genom att jobba med film i skolan, kan vi hjälpa eleverna till kvalitativa filmupplevelser, skapa möjlighet att fördjupa deras kunskaper om film som uttrycksmedel samt öka deras möjligheter att själva uttrycka sig med rörlig bild.

Hur jobbar man med skolbio?

Man kan välja en film på skolbio för att:

Starta upp ett nytt tema att ha en gemensam diskussionsgrund (alla får samma erfarenhet, samma utgångspunkt för diskussionen)
Oftast finns en filmhandledning som är anpassad efter filmen, Svenska filminstitutet har en sida om filmpedagogik där man hittar alla filmhandledningar de ger ut.
Om filmen du ska se saknar en handledning, kan man använda Alla filmers filmhandledning. Det är en allmän handledning som kan användas som stöd för diskussion i klassrummet efter en filmvisning och i närstudier av en film.
Avsikten är att texten ska ses som en inspirationsguide för att locka till tolkning, analys och samtal. Några viktiga tekniska begrepp och vedertagna filmtermer tas upp och förslag ges på ingångar till hjälp att närma sig filmens uppbyggnad och tematik.

Jämföra hur en historisk händelse framställs på film, jämfört med övriga källor man kan hitta om samma händelse. Ett exempel på det kan vara filmen Under sanden, som passar gymnasiet, och handlar om en relativt okänd period strax efter andra världskriget i vårt grannland Danmark. Läs mer om filmen här och dess filmhandledning, som ger flera uppslag till jämförelser.

Samtidigt som man får en fin upplevelse som kan leda till bra diskussioner i gruppen efteråt, så uppfyller man ytterligare ett mål i Lgr11, kapitel 2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått ta del av många olika uttrycksformer … samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Jobba med värdegrund. Filmen är ett utmärkt sätt att få ta de av samhällets mörkare sidor eller historiens skamliga händelser utan att det behöver vara självupplevt. Vill man jobba med normer och genus är A-märkt, Bechdeltestet och Chavezperztestet ett utmärkt sätt, det handlar om hur representationen ser ut i filmen idag. Läs mer här om ett skolprojekt i Helsingborg här.

Ibland tycker vuxna, som inte arbetar i skolan, att man ska undvika att se spelfilm i skolan för att barnen ser så mycket film på fritiden, men det är ju just det som är en av de viktigaste anledningarna att se film även i skolan. Barn och ungdomar påverkas så mycket idag av rörliga media i alla dess former. Då kan man ha de viktiga diskussionerna om vad filmskaparna velat förmedla, granska filmen med helt andra kritiska ögon än vad de exempelvis gör när de konsumerar film utanför skoltid.

Vi har inte skolbio i vår stad – vad gör jag då?

Att se en film tillsammans i klassrummet kan fungera lika väl som att gå till biografen, om ni har en bra projektor och bra ljudanläggning. I Helsingborg finns en strömmande tjänst – mediakatalogen – med pedagogiska program som även innehåller många spelfilmstitlar. Säkert finns något liknande där du bor. Här kan du se exempel på hur spelfilmsutbudet kan se ut.

Skolbio för dig som är pedagog i Helsingborg

Läs mer om skolbio i Helsingborg här, hur det fungerar, vad det kostar och vilka filmer som erbjuds.

Att se en film och reflektera över filmupplevelsen samt de frågor som väcks är effektivt sätt att ta till sig kunskap. Att skapa och kritiskt granska film ingår i den digitala kompetens som lyfts i skolans styrdokument.